Text na řeč

Informace – testování zaměstnanců domácí péče a pečovatelských služeb

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 18636/2020-1MIN/KAN ze dne 30. dubna 2020 (naleznete zde) nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb zajistit od 4. 5. 2020 do 17. 5. 2020 vyšetření svých zaměstnanců na přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID-19 za použití Rapid testů. 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje obdržela od odboru zdravotnictví a odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje seznamy poskytovatelů těchto služeb. 

Rapid testy budou k dispozici pro poskytovatele domácí péče na územních pracovištích KHS v jednotlivých okresech Jihočeského kraje. Poskytovatelé domácí péče kontaktují dle místa jejich poskytování příslušné územní pracoviště KHS a sdělí počet Rapid testů, o který vzhledem k počtu zaměstnanců žádají. 

Pro poskytovatele pečovatelských služeb, a tam, kde tentýž poskytovatel poskytuje současně jak domácí zdravotní péči, tak pečovatelskou službu, bude distribuce provedena prostřednictvím odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje, který bude tyto poskytovatele kontaktovat písemně i telefonicky. 

Další postup je dán zněním mimořádného opatření a je v gesci jednotlivých zaměstnavatelů.

Štítky