Text na řeč

Odpovědi na žádosti o informace 2021

Předmět žádosti Odpověď ke stažení Datum podání Datum vyřízení Datum zveřejnění
01-Kácení stromů v evropsky významné lokalitě Chlupatá Ves - Horní Stropnice 01.pdf 03.01.2021 11.01.2021 15.01.2021
02-Stanovisko OZZL k záměru k parcelám v k.ú. Přísečná 02.pdf 01.01.2021 05.01.2021 15.01.2021
03-Přehled přezkumných řízení o stavební uzávěře 03.pdf 05.01.2021 13.01.2021 15.01.2021
04-Metodika - výrobek plnící funkci stavby (karavan) 04.pdf 06.01.2021 12.01.2021 15.01.2021
05-Pěstounská péče v roce 2020 05.pdf 07.01.2021 15.01.2021 18.01.2021
06-Zákonodárné iniciativy Jihočeského kraje 06.pdf 08.01.2021 12.01.2021 15.01.2021
07-Průměrné roční příjmy úředníků KÚ Jčk za období 2019-2020 07.pdf 12.01.2021 27.01.2021 10.02.2021
08-Průměrná odměna ředitelů středních škol v Jčk za rok 2020 08.pdf 09.01.2021 14.01.2021 15.01.2021
09-Pokuty dle zákona č. 20_1987 Sb. ve vztahu k archeologickým nálezům za rok 2020 09.pdf 14.01.2021 15.01.2021 18.01.2021
10-Spis a další související písemnosti k dokumentu čj. KUJCK 3008_2021 10.pdf 18.01.2021 02.02.2021 10.02.2021
11-Spis a další související písemnosti k dokumentu čj. KUJCK 2627_2021 11.pdf 18.01.2021 02.02.2021 10.02.2021
12-Dotace dle smlouvy SDO_OEZI_2494_19 12.pdf 19.01.2021 02.02.2021 10.02.2021
13-Povolení umístění reklamních zařízení u Strakonic 13.pdf 25.01.2021 08.02.2021 10.02.2021
14-Kácení stromů v evropsky významné lokalitě Chlupatá Ves - Horní Stropnice 14.pdf 27.01.2021 09.02.2021 16.02.2021
15-Potvrzení o doručení vybraných rozhodnutí KÚ Jčk 15.pdf 27.01.2021 08.02.2021 16.02.2021
16-Správa facebooku Jihočeského kraje 16.pdf 30.01.2021 08.02.2021 16.02.2021
17-Seznam uvolněných členů zastupitelstva a rady Jihočeského kraje 17.pdf 31.01.2021 08.02.2021 16.02.2021
18-Mediální propagace Jihočeského kraje v internetové televizi XTV 18.pdf 01.02.2021 11.02.2021 16.02.2021
19-Dotace vyplacené a vymáhané zpět v letech 2018-2020 vybraným firmám 19-pdf 02.02.2021 19.02.2021 26.02.2021
20-Nařízením obce stanovená místa dle § 4 odst. 2 zákona o právu shromažďovacím 20.pdf 07.02.2021 09.02.2021 16.02.2021
21-Odměny funkcionářů  a vedoucích pracovníků Jihočeského kraje za rok 2020 21.pdf 09.02.2021 19.02.2021 26.02.2021
22-Odeslání výzvy k odstranění reklamního zařízení v k.ú. Jindřichův Hradec 22.pdf 11.02.2021 22.02.2021 26.02.2021
23-Organizace zřizované a založené krajem a veřejné zakázky 23.pdf 12.02.2021 01.03.2021 04.03.2021
24-Počet projednaných přestupků dle zákona č. 56_2001 Sb. v letech 2019 a 2020 24.pdf 15.02.2021 17.02.2021 26.02.2021
25-Žádost obce Nerestce o vyjádření k položení kanalizace do komunikace III. třídy 25.pdf 18.02.2021 03.03.2021 04.03.2021
26-Příloha č. 1 k rozhodnutí KUJCK 153049_2016_OZZL 26.pdf 23.02.2021 02.03.2021 04.03.2021
27-Záměr vybudování kanalizace v k.ú. Vrábče 27.pdf 25.02.2021 04.03.2021 15.03.2021
28-Přestupky dle zákona č. 46_2000 Sb.  28.pdf 26.02.2021 09.03.2021 15.03.2021
29-Rekonstrukce škol v roce 2021, nákup IT do škol, odměny vedoucích pracovníků 29.pdf 01.03.2021 10.03.2021 15.03.2021
30-Svěření obecních pozemků soukromé firmě k hospodaření - ODLOŽENO 30.pdf 02.03.2021 08.03.2021 15.03.2021
31-Finanční kontroly ve veřejné správě, princip 3E 31.pdf 08.03.2021 17.03.2021 26.03.2021
32-Šetření veřejného ochránce práv vůči KÚ Jčk 32.pdf 15.03.2021 30.03.2021 01.04.2021
33-Podklady pro společné jednání k 6.aktualizace ZÚR Jčk 33.pdf 17.03.2021 25.03.2021 29.03.2021
         
35-Pokuty za klamavou reklamu na sociálních sítích 35.pdf 21.03.2021 24.03.2021 29.03.2021
         
         
         
39-Žadatelé a držitlé mezinárodní ochrany dle z. 325_1999 Sb. 39.pdf 25.03.2021 29.03.2021 01.04.2021