Text na řeč

Jihočeský kraj chce snížit úrok z úvěrů pro malé a začínající podnikatele o další procento

Až jeden milion korun mohou získat malí podnikatelé díky úvěru od Jihočeského kraje. Také na začínající podnikatele kraj pamatuje a poskytuje jim půjčku ve výši půl milionu. Doba splácení činí v obou případech šest let a lze ji o rok odložit. Nově krajští radní navrhují, aby byl úrok z úvěru ještě o jedno procento nižší a činil 3 %. Na začátku září tento návrh předloží zastupitelstvu k projednání. Snížení úroku se podařilo vyjednat s poskytovatelem služby Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB a.s.).

„Tímto opatřením chceme ve spolupráci s ČMZRB a.s. ještě zvýhodnit půjčky pro podnikatele, které jsme za 4% úrok schválili na konci letošního května,“ uvedl 1. náměstek hejtmanky Josef Knot a upřesnil, že v návrhu nových podmínek je kromě snížení úrokové sazby o 1 % pamatováno také na podnikatele, kteří již úvěr čerpají. Roční odklad splátek bude i pro ně platit od termínu schválení v zastupitelstvu 10. září.

Rádi bychom dali šanci právě malým a začínajícím podnikatelům, pro které bývá nejtěžší půjčky od bank získat,“ upřesnil důvody podpory náměstek hejtmanky Josef Knot s tím, že prostředky z tohoto programu mohou využít podnikatelé působící ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví, maloobchodě a velkoobchodě, energetice, dopravě a skladování, ubytovacích a stravovacích službách a dalších oblastech.

Peníze jsou určeny na pořízení zásob, nákup strojů a zařízení, nákup a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku a pořízení dlouhodobého i drobného nehmotného majetku,“ nastínil Knot a dodal: „Výhodou úvěru je kromě nízké úrokové sazby a až šestileté doby splácení, také absence jakýchkoli poplatků a neměnné podmínky po celou dobu trvání úvěru.“

Bližší informace naleznou zájemci na stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky