Text na řeč

Jihočeský kraj opraví Chatu Mládí – Zadov za 48 milionů korun

Celkem 48,096 milionu korun. Tolik bude stát rekonstrukce Chaty Mládí – Zadov na Šumavě. Rozhodnutí rady kraje z minulého čtvrtka potvrdil dosavadní radní pro veřejné zakázky Antonín Krák.

Provoz chaty, kterou spravuje příspěvková organizace Krajské školní hospodářství, je momentálně ztrátový, protože se kvůli nevyhovujícím technickým podmínkám dá využívat jen jedna její část. Bez oprav by podle Kráka navíc nešlo objekt dále bezpečně a účelně provozovat. 

Chata by měla po rekonstrukci na základě dohody s krajským odborem školství sloužit hlavně pro lyžařské a sportovní výcviky žáků námi zřizovaných škol i jako zázemí pro porady ředitelů těchto škol či různé semináře. Pokud zbude kapacita, tak třeba i ke komerčním účelům,“ upřesnil radní pro veřejné zakázky.

Opravy by měly trvat 1,5 roku a začít mají letos v prosinci

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je stanoven na letošní prosinec s tím, že opravy by měly trvat 1,5 roku. Zhotovitelem je na základě výběrového řízení společnost LUSPOL. Celkem se přihlásilo šest firem.

Rekonstrukce mimo jiné počítá se zateplením objektu, vybudováním nové vzduchotechniky, elektroinstalace, rozvodů vody, dešťové i splaškové kanalizace, nové střechy, kde budou umístěny fotovoltaické panely, či výměnou oken. Dále pak bude například zpevněna příjezdová cesta, plány obsahují i nové parkoviště pro hosty, novou požární nádrž či zemní vrty pro potřeby vytápění ubytovacího zařízení,“ uzavřel Krák.