Jihočeský kraj podpoří rozvoj zázemí pro kemping a karavaning

Jihočeský kraj finančně podpoří rozvoj nové infrastruktury pro kemping a karavaning. Reaguje tak na rostoucí popularitu kempování a cestování s obytnými auty či přívěsy v celé Evropě. Cílem nově spuštěného dotačního programu je současně udržení konkurenceschopnosti jižních Čech v oblasti cestovního ruchu ve vztahu k nabídce sousedních regionům v ČR i zahraničí.

Ačkoli je v současné době naším největším problémem covid, nesmíme přesto, nebo spíš právě proto, zapomínat na investice, které nám po odeznění pandemie umožní rychle a efektivně restartovat všechna odvětví ekonomiky, která jsou zasažena dopady opakovaných proticovidových opatření. Mezi ta nejpostiženější patří právě cestovní ruch a na něj navázané služby,“ uvedl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Dotační program Jihočeského kraje Podpora budování infrastruktury pro kemping a karavaning, v celkovém objemu 5,5 miliónu korun, je určen k budování nových karavanových stání. Jeho menší část směřuje také do rekonstrukcí a modernizací infrastruktury stávajících kempů.

Jižní Čechy jsou nádherné jak svojí přírodou, tak svojí historií. Chceme se proto stát jedním z prvních krajů v České republice, který bude skutečně otevřený pro návštěvníky s karavany a poskytne jim potřebné zázemí. Hlavním záměrem dotačního programu je podpora cestovního ruchu pro udržení jeho pozice a významu v ekonomice regionu a snaha o zvýraznění obrazu Jihočeského kraje jako atraktivního regionu poskytujícího kvalitní nabídku služeb pro domácí i zahraniční návštěvníky mimo jiné i v oblasti kempingu a karavaningu. Zaměření programu je plně v souladu s naplňováním cílů Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2021 – 2030,“ konstatoval první náměstek Jihočeského kraje František Talíř.

Podpora budování karavanových stání je určena k pořízení servisní technologie pro obytné automobily a obytné přívěsy. V rámci projektu musí dojít minimálně k pořízení výlevky chemických WC a odpadních vod, zřízení připojení ke zdroji pitné vody, elektrické energie, případně terénních úprav a zajištění správy karavanového stání, odpadkových košů, úklidu a podobně. Podpora kempů pak zejména rekonstrukce a modernizace doprovodné infrastruktury, například sociálních zařízení, laviček, odpadkových košů a dalšího drobného vybavení. Primárně však vybudování vypouštěcích míst odpadových vod a chemických WC pro karavany, pořízení sloupků připojení ke zdroji elektrické energie a pitné vody, modernizaci infrastruktury karavanových stání apod.

Boom domků na kolech

„Boom karavaningu, který se odehrává především za našimi západními hranicemi, v současné době především v Německu, vyvolal potřebu počítat s tímto trendem i v oblasti investic. Nový dotační program Jihočeského kraje by tak měl být na jedné straně iniciátorem modernizace stávajících kempů a na straně druhé pomocníkem při budování a modernizaci karavanových stání s kompletní servisní technologií. Aby výzva co nejvíce odpovídala potřebám majitelů karavanů, příprava zmiňovaného dotačního programu byla konzultována se zakladatelkou Asociace kempování a karavaningu Klárou Hájek Velinskou. Pod jejím vedením se také 8. prosince od 13:00 hod uskuteční k této problematice odborný online seminář. Zájemci o účast na něm se mohu přihlásit prostřednictvím e-mailové adresy office@jccr.cz,“ doplnil ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) Petr Soukup.

Karavanisté totiž zastavují nejen tam, kde se jim líbí, ale i tam, kde mají k dispozici potřebné služby. Nepotřebují celý kemp, stačí jim místo se spolehlivou dodávkou elektřiny, vody a možností ekologické likvidace odpadu. V porovnání s Německem nebo Rakouskem je v Česku takových míst jako šafránu, což brzdí rozvoj této stále významnější části cestovního ruchu. Mezeru na trhu se dnes snaží zaplnit stále více majitelů pozemků, kteří jsou ochotní tyto služby karavanistům nabídnout. 

Výzva je zveřejněna od 26. listopadu, podrobné informace lze nalézt na webu Jihočeského kraje: www.kraj-jihocesky.cz. Termín pro podávání žádostí poté bude od 3. ledna 2022 do 14. ledna 2022 do 12:00 hod. Administrátorem programu je Odbor evropských záležitostí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Podrobné informace o karavaningu a praktické rady k výstavbě nových karavanových stání nabízí web JCCR www.jccr.cz/projekty/karavanova-stani.

Karavaning bude i jedním z motivů připravované marketingové kampaně pro rok 2022. Na toto téma má JCCR připravený nový reklamní spot, který na tradici kempování a karavaningu v jižních Čechách odkazuje. Video lze zhlédnout na odkazu https://youtu.be/q0w2QTTKbxo.
 

26.11.2021 Bc. David Hocke