Text na řeč

Jihočeský kraj schválil dotační programy pro rok 2020. V první vlně rozdělí 217 milionů korun

Celkem 217 milionů korun si rozdělí žadatelé o dotace v rámci 20 dotačních programů, jejichž vyhlášení a pravidla dnes (28. listopadu) schválila Rada Jihočeského kraje. Pravidla, formuláře žádostí a další náležitosti budou zájemcům k dispozici od pátku 29. listopadu na webových stránkách kraje pod menu DOTACE FONDY EU, v sekci Programové dotace Jihočeského kraje - Aktuální výzvy. Od této doby je zároveň možné konzultovat dotazy s příslušnými garanty a administrátory. Vlastní podávání žádostí do těchto programů začne 2. ledna 2020 a skončí 17. ledna 2020 ve 12:00 hodin. Novinkou tzv. první vlny dotačních programů je možnost příspěvku na výstavbu a intenzifikaci čistíren odpadních vod do 500 EO (ekvivalentních obyvatel). Dalších 13. programů v rámci 2. vlny pak bude vyhlášeno 31. ledna 2020. 

Podrobný přehled 1. vlny dotačních programů pro rok 2020 naleznete v přiložené tabulce.