Text na řeč

Odpovědi na žádosti o informace 2018

Předmět žádosti Odpověď ke stažení Datum podání Datum vyřízení Datum zveřejnění
Rozhodnutí Krajského úřadu ve věci požárně nebezpečného prostoru z RD přesahující na sousední pozemek  01  08.01.2018 22.01.2018 29.01.2018
Kopie odborného posudku Mgr. Holoubkové, DiS., MBA k čj. 41440_2016 02 08.01.2018 16.01.2018 29.01.2018
Souhrnné informace o předpisech a formulářích KÚ (přílohy z důvodu velké velikosti nezveřejněny) 03 11.01.2018 07.03.2018 13.03.2018
Vypořádání silnice I_3 mezi Jihočeským kraje a ŘSD ČR 04 12.01.2018 23.01.2018 12.02.2018
Kopie rozhodnutí KUJCK 33636_2014_OREG a KUCJK 64123_2013_OREG 05 22.01.2018 06.02.2018 12.02.2018
Počty stížností na zaměstnance a petic na JČK 2010-2016  06 25.01.2018 05.02.2018 12.02.2018
Ochrana osobních údajů na KÚ - implementace směrnice EU - GDPR 07 25.01.2018 09.02.2018 12.02.2018
Provoz a počty služební vozidel Krajského úřadu Jihočeského kraje 08 30.01.2018 14.02.2018 23.02.2018
Počty stížností podle zákona č. 372_2011 Sb. v roce 2017 09 05.02.2018 13.02.2018 23.02.2018
Počty kontrol u poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském kraji v roce 2017 10 06.02.2018 13.02.2018 23.02.2018
Informace vztahující se k sp.zn. 146266_2017_jary 11 06.02.2018 20.02.2018 23.02.2018
Udělení pokuty v roce 2017 za porušení zákona č. 20_1987 Sb.-archeologické nálezy  12 12.02.2018 27.02.2018 06.03.2018
Ošetřování komunikací posypovou solí u CHKO Třeboňsko 13 09.02.2018 20.02.2018 23.02.2018
Lůžková kapacita zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Jihočeském kraji 14 12.02.2018 20.02.2018 23.02.2018
Rozhodnutí vydaná krajský úřadem o výjimkách podle § 45b zákona č. 114_1992 Sb. 15 13.02.2018 20.02.2018 23.02.2018
Výkazy Ministerstva vnitra - statistika přestupků za celý kraj za období 2014-2017 16 13.02.2018 20.02.2018 23.02.2018
Smlouvy k Mezinárodnímu pivnímu festivalu v Českých Budějovicích 17 18.02.2018 02.03.2018 06.03.2018
Počet žádostí v roce 2017 podle § 12 zákona č. 101_2000 Sb. 18 20.02.2018 02.03.2018 06.03.2018
Kopie dokumentů z Gymnázia olympijských nadějí - ODLOŽENO 19 20.02.2018  07.03.2018  21.03.2018
Zajištění lékařské pohotovostní služby v Jihočeském kraji 20 24.02.2018 05.03.2018 06.03.2018
ZÚR k položce D29_7, napojení Měšice-Čekanice 21 28.02.2018 12.03.2018 13.03.2018
Platy a odměny vybraných vedoucích pracovníků Krajského úřadu Jihočeského kraje 22 28.02.2018 21.03.2018 28.03.2018
Kopie odborného posudku k řízení pod sp. zn. OZDR 63650_2017_edso 23 02.03.2018 12.03.2018 13.03.2018
Kopie rozhodnutí - obora Rukáveč 24 13.03.2018 23.03.2018 28.03.2018
Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017 25 14.03.2018 22.03.2018 28.03.2018
Adresář obecních, městských úřadů v Jihočeském kraji 26 15.03.2018 22.03.2018 28.03.2018
Přehled odvolacích a přezkumných řízení - provoz pilařského závodu  27 01.04.2018  13.04.2018 23.04.2018
Přeložka silnice II_141 v úseku Prachatice - Těšovice 28 19.03.2018 28.03.2018 13.04.2018
Silniční most Veselí-Hamr přes železniční koridor Praha-Č. Budějovice 29 16.03.2018 04.04.2018 13.04.2018
Výdaje a dotace Jihočeského kraje v roce 2017  30 09.04.2018 04.05.2018 11.05.2018
Poskytnutí kopie odborného posudku čj. KUJCK 24574_2018 31 09.04.2018 18.04.2018 23.04.2018
Materiál do RK č. 528/RK/18 -  26.4.2018 vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádost 32 17.04.2018 26.04.2018  11.05.2018
Financování dětských domovů a azyl.domů 2012-2016 33 17.04.2018 27.04.2018 11.05.2018
Dotační titul POV2017, opatření č. 1 - obec Předslavice 34 15.04.2018 20.04.2018 24.04.2018
Výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 35 19.04.2018 04.05.2018 11.05.2018
Průměrné ceny obvyklé u pozemků v Jihočeském kraji 36 25.04.2018 11.05.2018 22.05.2018
Kontroly u poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském kraji 37 27.04.2018 11.05.2018 22.05.2018
Kopie rozhodnutí, kterými se zrušilo či změnilo 1st rozhodnutí 38 27.04.2018 11.05.2018 22.05.2018
Písemnosti k Předání spisu-vyjádření k odvolání MěÚ Vimperk 39 03.05.2018 18.052018 22.05.2018
Přítomnost zastupitele u provádění přezkumu hospodaření obce 40 10.05.2018 22.05.2018 04.06.2018
Počty dětí odebraných z rodin na návrh OSPOD 2014-2017 41 11.05.2018 22.05.2018 04.06.2018
Přestavba železničního uzlu Brno 42 12.05.2018 22.05.2018 04.06.2018
Závadné reklamy podle zákona č. 40_1995 Sb. 43 17.05.2018 30.05.2018 04.06.2018
Odměny ředitelů vybraných škol v Jčk 44 21.05.2018 05.06.2018 20.08.2018
Písemnosti OREG-Výzva k zjednání nápravy pro MěÚ Vimperk-1 45 23.05.2018 11.07.2018 13.07.2018
Počty žádostí o poskytování informací od roku 2001 46 24.05.2018 07.06.2018 15.06.2018
Dopravní obslužnost v Jčk 2009-2017 47 25.05.2018 07.06.2018 15.06.2018
Zastupování praktického lékaře v ordinaci 48 29.05.2018 07.06.2018 15.06.2018
Náklady a rozsah tisků za roky 2015-2017 a odstraňování billboardů v Jčk 49 05.06.2018 20.06.2018 29.06.2018
Seznam obcí v Jihočeském kraji 50 05.06.2018 20.06.2018 29.06.2018
Nezákonná reklama na kosmetické přípravky 51 11.06.2018 20.06.2018 29.06.2018
Žádosti o adopci v Jihočeském kraji  52 18.06.2018 22.06.2018 29.06.2018
Přípis KÚ Jčk - Předání stížnosti žadatele na MMR ČR 53 20.06.2018 03.07.2018 13.07.2018
Poskytnutí kopie odborného posudku ze spisu OZDR_87578_2017_edso 54 21.06.2018 28.06.2018 29.06.2018
Registrační listy exemplářů tygrů z evidence CITES od roku 2008 55 21.06.2018 16.07.2018 31.07.2018
Přelízky pro pěší-Schwarzenberská obora Květov 56 21.06.2018 02.07.2018 13.07.2018
         
Pokuta ÚOHS-rekonstrukce silnice III_1508, průtah obcí Rapšach 58 25.06.2018 11.07.2018 13.07.2018
         
Stavební povolení v k.ú. Svatá Máří -  24.07.2018 vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádost  60 13.07.2018  24.07.2018 07.09.2018
Povolení reklamních ploch v obci Planá - 25.07.2018 vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti 61 13.7.2018 25.7.2018 06.08.2018
Počet případů-přestupky dle zákona č. 372_2011 o zdrav. službách 62 16.07.2018 20.07.2018 06.08.2018
Opatření na zlepšení stavu vody v rybnících Staňkovský a Hejtman 63 18.07.2018 02.08.2018 06.08.2018
Ubytování prezidenta ČR při návštěvách v Jihočeském kraji 64 20.07.2018 03.08.2018 06.08.2018
Metodika pro obce k problematice zajištění úkolů tzv. nezúčastněné osoby 65 26.07.2018 02.08.2018 06.08.2018
Počet přezkumů lékařských posudků dle z. č. 373_2011 Sb. 66 27.07.2018 10.08.2018 20.08.2018
Praktičtí lékaři pro děti a dorost v Jčk 67 30.07.2018 14.08.2018 20.08.2018
Souhrnné informace o Krajském úřadě Jihočeského kraje (BOZP, personální, informatika) - přílohy z důvodu velké velikosti nezveřejněny 68 03.08.2018 17.08.2018 20.08.2018
Podnět na kontrolu nakládání s majetkem obce Studená - 13.08.2018 ODLOŽENO 69 09.08.2018 13.08.2018 20.08.2018
Povolení reklamních zařízení u silnic (billboardy) - 17.08.2018 vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádost  70 09.08.2018 17.08.2018 07.09.2018
Chovy velkých šelem v Jihočeském kraji 71 10.08.2018 23.08.2018 07.09.2018
Písemnost Krajského úřadu Jčk - předložní odvolání na MMR 72 20.08.2018 04.09.2018 07.09.2018
Seznam oprávnění k provozování STK v Jihočeském kraji 73 03.09.2018 17.09.2018 26.09.2018
         
Odvolání ředitele krajského úřadu 75 10.09.2018 17.09.2018 26.09.2018
Kopie posudků pro řízení OZDR 119284_2017_edso 76 24.09.2018 05.10.2018 15.10.2018
Kopie dokladů k registraci Tomistom úzkohlavých 77 24.09.2018 05.10.2018 15.10.2018
Využití zámku v Budíškovicích 78 26.09.2018 11.10.2018 15.10.2018
Databáze obcí v Jčk 79 02.10.2018 05.10.2018 15.10.2018
Lanová dráha obce Holubov 80 16.10.2018 23.10.2018 29.10.2018
         
Rozhodnutí ve věci regulace reklamy na zdravotnické prostředky 82 05.10.2018 15.10.2018 29.10.2018
Odměny členů dozorčích rad v Jihočeských nemocnicích 83 10.10.2018 18.10.2018 29.10.2018
Poskytnuté náhrady škod dle z. 115_2002 Sb. za roky 2015-2018  84 15.10.2018 30.10.2018 09.11.2018
         
         
Rozhodnutí o uložení pokuty za nezákonnou reklamu na zdrav. prostředky 87 16.10.2018 23.10.2018 29.10.2018
Územní plán obce Chvalšiny 88 19.10.2018 02.11.2018 09.11.2018
Počet návrhů a rozhodnutí o určení neúčinnosti veřejnoprávní smlouvy 2006-2018 89 24.10.2018 05.11.2018 16.11.2018
Dodatky na rok 2018 ke smlouvě o závazku veřejné služby mezi Jčk a ČD a.s. (přílohy z důvodu velké velikosti nezveřejněny) 90 24.10.2018 08.11.2018 16.11.2018
Existence pracovního poměru P. Bergmannové u Jihočeského kraje 91 29.10.2018 05.11.2018 16.11.2018
Plány a výsledky kontrol v rámci přenesené působnosti 2012-2016 92 29.10.2018 05.11.2018 16.11.2018

 

 01-Rozhodnutí Krajského úřadu ve věci požárně nebezpečného prostoru z RD přesahující na sousední pozemek

 02-Kopie odborného posudku Mgr. Holoubkové, DiS., MBA k čj. 41440_2016

 03-Souhrnné informace o předpisech a formulářích KÚ

 04-Vypořádání silnice I_3 mezi Jihočeským kraje a ŘSD ČR

 05-Kopie rozhodnutí KUJCK 33636_2014_OREG a KUCJK 64123_2013_OREG

 06-Počty stížností na zaměstnance a petic na JČK 2010-2016

 07-Ochrana osobních údajů na KÚ - implementace směrnice EU - GDPR

 08-Provoz a počty služební vozidel Krajského úřadu Jihočeského kraje

 09-Počty stížností podle zákona č. 372_2011 Sb. v roce 2017

 10-Počty kontrol u poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském kraji v roce 2017

 11-Informace vztahující se k sp.zn. 146266_2017_jary

 12-Udělení pokuty v roce 2017 za porušení zákona č. 20_1987 Sb.-archeologické nálezy

 13-Ošetřování komunikací posypovou solí u CHKO Třeboňsko

 14-Lůžková kapacita zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Jihočeském kraji

 15-Rozhodnutí vydaná krajský úřadem o výjimkách podle § 45b zákona č. 114_1992 Sb.

 16-Výkazy Ministerstva vnitra - statistika přestupků za celý kraj za období 2014-2017

 17-Smlouvy k Mezinárodnímu pivnímu festivalu v Českých Budějovicích

 18-Počet žádostí v roce 2017 podle § 12 zákona č. 101_2000 Sb.

 20-Zajištění lékařské pohotovostní služby v Jihočeském kraji

 21-ZÚR k položce D29_7, napojení Měšice-Čekanice

 22-Platy a odměny vybraných vedoucích pracovníků Krajského úřadu Jihočeského kraje

 23-Kopie odborného posudku k řízení pod sp. zn. OZDR 63650_2017_edso

 24-Kopie rozhodnutí - obora Rukáveč

 25-Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017

 26-Adresář obecních, městských úřadů v Jihočeském kraji

 27-Přehled odvolacích a přezkumných řízení - provoz pilařského závodu

 28-Přeložka silnice II_141 v úseku Prachatice - Těšovice

 29-Silniční most Veselí-Hamr přes železniční koridor Praha-Č. Budějovice

 30-Výdaje a dotace Jihočeského kraje v roce 2017

 31-Poskytnutí kopie odborného posudku čj. KUJCK 24574_2018

 33-Financování dětských domovů a azyl.domů 2012-2016

 34-Dotační titul POV2017, opatření č. 1 - obec Předslavice

 35-Výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

 36-Průměrné ceny obvyklé u pozemků v Jihočeském kraji

 37-Kontroly u poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském kraji

 38-Kopie rozhodnutí, kterými se zrušilo či změnilo 1st rozhodnutí

 39-Písemnosti k Předání spisu-vyjádření k odvolání MěÚ Vimperk

 40-Přítomnost zastupitele u provádění přezkumu hospodaření obce

 41-Počty dětí odebraných z rodin na návrh OSPOD 2014-2017

 42-Přestavba železničního uzlu Brno

 43-Závadné reklamy podle zákona č. 40_1995 Sb.

 44-Odměny ředitelů vybraných škol v Jčk

 45-Písemnosti OREG-Výzva k zjednání nápravy pro MěÚ Vimperk

 46-Počty žádostí o poskytování informací od roku 2001

 47-Dopravní obslužnost v Jčk 2009-2017

 48-Zastupování praktického lékaře v ordinaci

 49-Náklady a rozsah tisků za roky 2015-2017 a odstraňování billboardů v Jčk

 50-Seznam obcí v Jihočeském kraji

 51-Nezákonná reklama na kosmetické přípravky

 52-Žádosti o adopci v Jihočeském kraji

 53-Přípis KÚ Jčk - Předání stížnosti žadatele na MMR ČR

 54-Poskytnutí kopie odborného posudku ze spisu OZDR_87578_2017_edso

 55-Registrační listy exemplářů tygrů z evidence CITES od roku 2008

 56-Přelízky pro pěší-Schwarzenberská obora Květov

 58-Pokuta ÚOHS-rekonstrukce silnice III_1508, průtah obcí Rapšach

 62-Počet případů-přestupky dle zákona č. 372_2011 o zdrav. službách

 63-Opatření na zlepšení stavu vody v rybnících Staňkovský a Hejtman

 64-Ubytování prezidenta ČR při návštěvách v Jihočeském kraji

 65-Metodika pro obce k problematice zajištění úkolů tzv. nezúčastněné osoby

 66-Počet přezkumů lékařských posudků dle z. č. 373_2011 Sb.

 67-Praktičtí lékaři pro děti a dorost v Jčk

 68-Souhrnné informace o Krajském úřadě Jihočeského kraje (BOZP, personální, informatika)

 71-Chovy velkých šelem v Jihočeském kraji

 72-Písemnost Krajského úřadu Jčk - předložní odvolání na MMR

 73-Seznam oprávnění k provozování STK v Jihočeském kraji

 75-Odvolání ředitele krajského úřadu

 76-Kopie posudků pro řízení OZDR 119284_2017_edso

 77-Kopie dokladů k registraci Tomistom úzkohlavých

 78-Využití zámku v Budíškovicích

 79-Databáze obcí v Jčk

 80-Lanová dráha obce Holubov

 82-Rozhodnutí ve věci regulace reklamy na zdravotnické prostředky

 83-Odměny členů dozorčích rad v Jihočeských nemocnicích

 84-Poskytnuté náhrady škod dle z. 115_2002 Sb. za roky 2015-2018

 87-Rozhodnutí o uložení pokuty za nezákonnou reklamu na zdrav. prostředky

 88-Územní plán obce Chvalšiny

 89-Počet návrhů a rozhodnutí o určení neúčinnosti veřejnoprávní smlouvy 2006-2018

 90-Dodatky na rok 2018 ke smlouvě o závazku veřejné služby mezi Jčk a ČD a.s.

 91-Existence pracovního poměru P. Bergmannové u Jihočeského kraje

 92-Plány a výsledky kontrol v rámci přenesené působnosti 2012-2016