Text na řeč

Uzavírky silnic II. a III. třídy

Investiční akce 2020 - uzavírky silnic II. a III. třídy

Jihočeský kraj spolu se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje plánuje v letošním roce provádět opravy a modernizace vybraných úseků silnic II. a III. třídy, rekonstrukci mostů, opěrných zdí apod. Tyto stavební akce jsou hrazeny jak z rozpočtů Jihočeského kraje a Správy a údržby silnic Jčk, tak i z evropských finančních prostředků (zejména Integrovaného operačního programu) a prostředků SFDI. Ze strany Jihočeského kraje je snaha, aby akce byly časově i místně zkoordinovány tak, aby jejich realizace měla co nejmenší dopad na plynulost silniční dopravy v regionu. Proto se snaží aktuálně informovat občany a řidiče o uzavírkách jednotlivých komunikací a mostů, objízdných trasách a podobně. V následujícím odkaze jsou na mapě jihočeského kraje označeny všechny připravované akce na silnicích II. a III. třídy, které by měly být realizovány v roce 2020 s odkazem na druh uzavírky a dobu jejího trvání.

Mapová aplikace Investiční akce na silnicích 2020