Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Jižní tangentu u Českých Budějovic vybuduje sdružení firem COLAS a Firesta-Fišer. Stavba vyjde na 845 milionů korun

Jižní tangentu u Českých Budějovic vybuduje sdružení firem COLAS a Firesta-Fišer. Vyjde na 845 milionů korun. Dodavatele stavby vzešlého z výběrového řízení schválila ve čtvrtek 7. ledna Rada Jihočeského kraje. Potvrdil to náměstek hejtmana pro veřejné zakázky Pavel Klíma.

Délka Jižní tangenty činí 2,706 kilometru a vyrůst by měla za 24 měsíců v letech 2021 až 2023, když je zde započítána i nutnost přerušení prací během zimních období. „Z celkové částky uhradí kraj ze svého rozpočtu 541 milionů, společnost E.ON šest milionů korun a téměř 300 milionů korun bude financováno z prostředků EU,“ upřesnil rozložení finančních nákladů Klíma.

Podle náměstka hejtmana pro veřejné zakázky pak součástí tohoto projektu je například i rozšiřování a přeložky místních komunikací, budování inženýrských sítí a protihlukových opatření či výsadba zeleně.

Náměstek hejtmana pro dopravu Antonín Krák připomněl, že ve finále má Jižní tangenta propojit silnici I/3 mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem s nájezdem na dálnici D3 v místě mimoúrovňové křižovatky Roudné na Českobudějovicku. „A odlehčit tak značně přetížené dopravě v krajském městě,“ uzavřel Krák.
 

03.03.2022 Bc. David Hocke