Text na řeč

Kraj předal poskytovatelům sociálních služeb Pohotovostní balíčky 1. kontaktu

Poskytovatelé pobytových sociálních služeb, kteří pečují o seniory, dostali během pátku tzv. Pohotovostní balíčky 1. kontaktu. Ty obsahují 2 respirátory FFP2, 1 ochranný oblek, 1 ochranné brýle a 1 ochranný štít, tedy vybavení sloužící k ochraně při péči o klienta pozitivně testovaného na COVID-19. Celkem bylo do sociálních zařízení v kraji rozvezeno více než sto kusů těchto balíčků spolu s další dodávkou jednorázových rukavic, roušek a tolik potřebné dezinfekce. Každé ze sociální zařízení dostalo pro tento případ dva pohotovostní balíčky s tím, ze ihned po zjištění nákazy bude pro ochranu personálu následovat dodání ochranných prostředku podle režimu nastaveného krajskou hygienickou stanici. 

Oba pohotovostní balíčky jsou připraveny k použití až ve chvíli, když bude u některého z klientů potvrzena nákaza COVID-19. Ochranné prostředky z balíčku nejsou určeny pro péči o zdravé klienty,“ zdůraznila vedoucí odboru sociálních věcí Pavla Doubková a vyzdvihla fungující systém distribuce ochranných prostředků. „V tomto náročném období je prioritou, aby se ochranné prostředky dostaly k poskytovatelům včas. Pracovníci krajského odboru sociálních věcí proto pomůcky rozvážejí ihned po přijetí centrální dodávky do předem určených distribučních míst v jednotlivých okresech tak, aby si je mohli poskytovatelé co nejrychleji vyzvednout,“ dodala Doubková a poděkovala všem zástupcům sociálních služeb v kraji za spolupráci. 

Štítky