Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Kraj zajistí výměnu oken v blízkosti frekventovaných silnic v Třeboni a Prachaticích

Jihočeský kraj zajistí ve vytipovaných lokalitách výměnu oken, a to včetně všech prací spojených s montáží. Jedná se o místa v okolí silnic II/154, II/141, II/139 a III/1404, kde jsou lidé vystavováni velké hlukové zátěži. Nová plastová okna budou mít požadovanou neprůzvučnost a majitelům dotčených nemovitostí by měla být vyměněna do konce letošního roku.

Rada schválila zahájení zadávacího řízení a jmenovala komisi na výběr dodavatele. Předpoklad je takový, že když vše půjde podle plánu, tak práce na výměně oken začnou v červenci a skončí v prosinci tohoto roku,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Antonín Krák. Kraj budou nová okna stát necelých 14 milionů.

Lidé, kteří bydlí v těsné blízkosti frekventovaných silnic jsou obtěžováni neustálým hlukem, před kterým nelze nikam uniknout. Chápu, že je to obtěžující,“ připomíná Krák a dodává: „Okna měníme postupně. Budou plastová a minimálně pětikomorová. Letos je vyměníme u 36 domů v ulicích Táboritská, Svobody, Budovcova a Palackého náměstí podél silnice II/154 v Třeboni. V Prachaticích se v letošním roce prozatím jedná o čtyři domy v ulici Nová,“ uzavírá Krák s tím, že projekčně je připravená výměna oken na dalších devíti prachatických domech v ulicích Vodňanská, Slámova a Krumlovská podél úseků silnic II/141 a II/143, která ovšem proběhne v další etapě v příštím roce.

Jihočeský kraj provádí protihluková opatření formou výměny oken na domech v okolí frekventovaných průtahových úseků silnic II. a III. třídy již od roku 2006. Na základě průběžně aktualizovaných odborných podkladů jsou postupně připravovány výměny stávajících oken na budovách k bydlení, školách či zdravotnických zařízeních, které jsou vystaveny nadlimitnímu hluku. Doposud byla realizována opatření za více než 80 mil. Kč. 

Vítězná firma každého vlastníka nemovitosti seznámí s realizačními opatřeními a jejich termínem provádění, okna zaměří a vymění. A to včetně případných souvisejících úprav. Jedná se například o vybourání stávajících oken a parapetů, montáž nových oken a parapetů, potřebné zednické, malířské aj. práce spojené se začištěním, zateplením ostění, úpravou kolem nových oken, příp. oplechování podokeníků).
 

St, 19.05.2021 - 11:00 Bc. David Hocke