Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Krajští zaměstnanci podstupují testování na covid-19 dvakrát v týdnu

Krajský úřad Jihočeského kraje začal v pondělí 15. března testovat svoje zaměstnance na covid-19. Souvisí to s vyhlášenými protiepidemickými opatřeními, v rámci nichž musí pracovníci úřadu podstupovat testy povinně minimálně jednou týdně. Krajský úřad Jihočeského kraje nařídil pro jistotu testování formou antigenních testů dvakrát v týdnu, aby pravděpodobnost šíření nákazy covid-19 ještě snížil.

Rozhodli jsme se testovat raději dvakrát týdně, abychom zabránili šíření nákazy jak mezi zaměstnanci, tak na občany, kteří přijdou na úřad vyřídit své záležitosti,“ uvedl ředitel úřadu Milan Kučera a upřesnil, že testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek. Zároveň požádal veřejnost, aby návštěvu úřadu přesto pečlivě zvážila a přednostně kontaktovala úřad elektronicky.

Testování podstoupí stovky zaměstnanců, a to včetně těch, kteří pro úřad pracují na dohodu a do úřadu docházejí. Výjimku z testů mají pouze lidé, kteří mohou doložit, že v posledních devadesáti dnech covid-19 prodělali, nebo mají certifikát o podstoupeném očkování. „V budově krajského úřadu zároveň platí přísná protiepidemická opatření včetně nošení respirátorů. Kromě ochrany našich zaměstnanců jde také o ochranu veřejnosti, která budovu kraje navštěvuje,“ dodal ředitel Kučera.