Text na řeč

Telefonní seznam organizačně

Seznam zaměstnanců

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru
tel: 386720744
fax:
klimes@kraj-jihocesky.cz
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Úsek vedoucího odboru
JménoTelefonE-mailMapa
Marcela Soukupová
administrativa, archivace
tel:
fax:
soukupovam@kraj-jihocesky.cz
Věra Kotzinová
administrativa
tel: 386720743
fax:
kotzinova@kraj-jihocesky.cz
JUDr. Václav Žamberský
právník
tel: 386720815
fax:
zambersky@kraj-jihocesky.cz
Bc. Marie Muzikářová
koordin., projekt. a progr.pracovník, ekonom - rozpočtář
tel: 386720808
fax:
muzikarova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Milena Vlášková, DiS.
koordinace projektů a koncepcí, kontrolní činnost
tel: 386720762
fax:
vlaskova@kraj-jihocesky.cz
Bc. Ivana Randáková
evropské projekty a dotace,NATURA 2000, ochrana krajiny
tel: 386720853
fax:
randakova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Eva Kratochvílová
administrativa, archivace
tel: 386720742
fax:
kratochvilova2@kraj-jihocesky.cz
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení IPPC a EIA
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Marcela Jirková
vedoucí oddělení
tel: 386720771
fax:
jirkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petra Zoubková
EIA, zjišťovací řízení
tel: 386720735
fax:
zoubkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Eva Janoušková
integrovaná prevence
tel: 386720740
fax:
janouskovae@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Kubecová
EIA
tel: 386720767
fax:
kubecova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Štefan Győrög
prevence závaž. havárií, integr.prevence
tel: 386720746
fax:
gyorog@kraj-jihocesky.cz
Ing. Michal Pinl
integrovaná prevence
tel: 386720736
fax:
pinl@kraj-jihocesky.cz
Ing. Hana Havelková
odborný zam.ús.integrované prevence
tel: 386720727
fax:
havelkovah@kraj-jihocesky.cz
Ing. Kateřina Pernikářová
EIA
tel: 386720648
fax:
pernikarova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jitka Kořínková
EIA
tel: 386720611
fax:
korinkova@kraj-jihocesky.cz
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení lesního hospodářství a zemědělství
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Pavel Pöschko
vedoucí oddělení
tel: 386720716
fax:
poschko@kraj-jihocesky.cz
Ing. Josef Klement
rybářství a zemědělství
tel: 386720725
fax:
klement@kraj-jihocesky.cz
Bc. Jan Němec
myslivost
tel: 386720724
fax:
nemecj@kraj-jihocesky.cz
Ing. Ludmila Kuthanová
zemědělství, dotace, kontrola
tel: 386720745
fax:
kuthanova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Václav Zumr
státní správa lesů
tel: 386720721
fax:
zumr@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Bjačková
státní správa lesů
tel: 386720869
fax:
bjackova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jiří Roubík
lesní hospodářství, dotace, kontrola
tel: 386720632
fax:
roubik@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Lucia Hálová
lesní hospodářství, dotace, kontrola
tel: 386720862
fax:
halova2@kraj-jihocesky.cz
Ing. Antonín Košnář, Ph.D.
státní správa lesů
tel: 386720719
fax:
kosnar@kraj-jihocesky.cz
Bc. Michal Mráz
lesní hospodářství, dotace, kontrola
tel: 386720932
fax:
mraz@kraj-jihocesky.cz
Ing. Luděk Hanzal
lesní hospodářství, dotace, kontrola
tel: 386720726
fax:
hanzal@kraj-jihocesky.cz
Ing. Hana Machartová
lesní hospodářství a zemědělství,dotace,pozemkové úpravy
tel: 386720866
fax:
machartova@kraj-jihocesky.cz
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
JménoTelefonE-mailMapa
JUDr. Hana Vendlová
vedoucí oddělení
tel: 386720807
fax:
vendlova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Petr Lhotka
ochrana přírody a krajiny, právník
tel: 386720802
fax:
lhotka@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petr Hakr
ochrana přírody a krajiny
tel: 386720812
fax:
hakr@kraj-jihocesky.cz
Bc. Kristýna Trykarová
ochrana přírody, horní zákon
tel: 386720800
fax:
trykarova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Dagmar Kubečková Synková, Ph.D.
náhrada škod
tel: 386720773
fax:
synkova@kraj-jihocesky.cz
Jitka Kulířová
ochrana ZPF, geologie
tel: 386720805
fax:
kulirova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Miloslava Selingerová
ochrana ZPF, CITES
tel: 386720801
fax:
selingerova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Zdeněk Steinbauer
ochrana ZPF
tel: 386720810
fax:
steinbauerz@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Šiftová
SEA
tel: 386720734
fax:
siftova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jarmila Hořejší
ochrana přírody a krajiny
tel: 386720718
fax:
horejsi@kraj-jihocesky.cz
Ing. Marie Bláhová
ochrana přírody, náhrada škod, CITES
tel: 386720811
fax:
blahova2@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Petra Doktorová
ochrana přírody a krajiny, CITES
tel: 386720738
fax:
doktorova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Kateřina Novotná, Ph.D.
SEA a geologie
tel: 386720772
fax:
novotna2@kraj-jihocesky.cz
Ing. Romana Klečková
ochrana přírody
tel: 386720806
fax:
kleckova@kraj-jihocesky.cz
Jaroslava Klásková
SEA, náhrada škod
tel: 386720770
fax:
klaskova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Markéta Kubátová
ochrana přírody
tel: 386720806
fax:
kubatova2@kraj-jihocesky.cz
Robert Ouředník
ochrana přírody
tel: 386720806
fax:
ourednik@kraj-jihocesky.cz
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Hana Pacáková
vedoucí oddělení
tel: 386720715
fax:
pacakova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Zdeněk Študlar
ochrana ovzduší
tel: 386720809
fax:
studlarz@kraj-jihocesky.cz
Ing. Kateřina Jílková
odpadové hospodářství
tel: 386720843
fax:
jilkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Luboš Jelínek
odpad.hospodář., koordinace, plánování
tel: 386720712
fax:
jelinek@kraj-jihocesky.cz
Ing. Irena Kojanová
ochrana ovzduší
tel: 386720704
fax:
kojanova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jiří Soukup
odpadové hospodářství
tel: 386720714
fax:
soukup@kraj-jihocesky.cz
Ing. Martina Svobodová
ochrana ovzduší
tel: 386720705
fax:
svobodova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Olga Řepková
odpadové hospodářství
tel: 386720707
fax:
repkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Andrea Rauchová
ochrana ovzduší
tel: 386720706
fax:
rauchova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Lukáš Klíma
odpadové hospodářství
tel: 386720713
fax:
klima2@kraj-jihocesky.cz
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení ekologie krajiny a NATURA 2000
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Milan Vlášek
vedoucí oddělení
tel: 386720813
fax:
vlasek@kraj-jihocesky.cz
Ing. Libuše Jozková
ekolog.výchova,vzdělávání, osvěta
tel: 386720803
fax:
jozkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Miroslav Kučera
bezpilotní systémy, GIS, NATURA 2000
tel: 386720968
fax:
kucera2@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Veronika Królová, Ph.D.
PR agenda, evropské projekty
tel: 386720710
fax:
krolovav@kraj-jihocesky.cz
Ing. Šárka Máchová
och.př.a kr.,NATURA 2000
tel: 386720747
fax:
machovas@kraj-jihocesky.cz
RNDr. Kamil Zimmermann, Ph.D.
ochr.př., územní plán. a rozvoj
tel: 386720711
fax:
zimmermann@kraj-jihocesky.cz
Ing. Kateřina Jemelíková
implementace soustavy NATURA 2000, ochrana přírody
tel: 386720804
fax:
jemelikova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jana Sládková
NATURA 2000, územní plánování a rozvoj, evropské projekty
tel: 386720766
fax:
sladkova2@kraj-jihocesky.cz
Ing. Eva Ježková
vedoucí manažer projektu LIFE
tel: 386720720
fax:
jezkova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Pavla Sovová Šanderová, MBA
finanční manažer projektu LIFE
tel: 386720758
fax:
sanderova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Petra Kosová
bezpilotní systémy, GIS, NATURA 2000
tel:
fax:
kosova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Patricia Sauerová
implementace soustavy NATURA 2000, ochrana přírody
tel: 386720708
fax:
sauerova@kraj-jihocesky.cz
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-Oddělení vodního hospodářství
JménoTelefonE-mailMapa
Ing. Hana Zahradníková
vedoucí oddělení
tel: 386720728
fax:
zahradnikovah@kraj-jihocesky.cz
Ing. Karolína Zámišová
vodní hosp., hraniční vody, povodně
tel: 386720729
fax:
zamisova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Helena Rybková
vodní hospodářství a koncepč.činnost
tel: 386720733
fax:
rybkova@kraj-jihocesky.cz
Ing., Mgr. Jiří Soukup
vodní hospodářství - právní agenda
tel: 386720732
fax:
soukupj@kraj-jihocesky.cz
Ing. Vlasta Žáčková
vodní hospodářství
tel: 386720731
fax:
zackova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Monika Wögebauerová
vodní hospodářství
tel: 386720739
fax:
wogebauerova@kraj-jihocesky.cz
Ing. Miloslav Petr
vodní hospodářství
tel: 386720730
fax:
petrm@kraj-jihocesky.cz
Ing. Radmila Pichlíková
vodní hospodářství
tel: 386720710
fax:
pichlikova@kraj-jihocesky.cz
Vypsáno 76 zaměstnanců.

Zpět na telefonní seznam
Zpět na www.kraj-jihocesky.cz