Text na řeč

Seznam vydaných právních předpisů kraje

25/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Dolejší rybník - detail

24/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata - detail

23/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Veselská blata - detail

22/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Úbislav - detail

21/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Svatý Kříž - detail

20/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Rašeliniště Radlice - detail

19/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Malý Bukač - detail

18/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Kozlovská stráň - detail

17/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Jaroškov - detail

16/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Čistá hora - detail

15/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Boukal - detail

14/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Kozohlůdky - detail

13/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Dráchovské tůně - detail

12/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní rezervace Kladrubská hora - detail

11/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Luna - detail

10/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Rybníky u Lovětín - detail

9/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Přesličkový rybník - detail

8/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Blana - detail

7/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Malý Kosatín - detail

6/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Hroby - detail

5/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Jesení - detail

4/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Kutiny - detail

3/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Stříbrná Huť - detail

2/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Myšenecká slunce - detail

1/11 - Nařízení JK, kterým se zřizuje přírodní památka Granátová skála - detail

1/10 - Nařízení JK, kterým se vyhlašuje 2. aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihočeského kraje - detail

1/08 - Nařízení JK, kterým se vydává aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší JK - detail

2/07 - OZV JK, kterou se mění OZV JK č.1/2001 o závazných částech ÚPVÚC Táborsko - detail

6/06 - Nařízení kraje o přírodní památce Ryšovy a jejím ochranném pásmu - detail

4/06 - OZV JK, kterou se vymezuje závazná část změny č. 1 územního plánu VÚC Písecko-Strakonicko - detail

3/06 - OZV JčK, kterou se vymezuje závazná část územního plánu velkého územního celku Blanský les - detail

2/06 - OZV JčK, kterou se schvaluje územní plán velkého územního celku Novohradské hory - detail

1/06 - OZV JčK, kterou se vymezuje závazná část územního plánu velkého územního celku Javořická vrchovina - detail

7/05 - OZV JčK, kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 1 územního plánu velkého územního celku Táborsko - detail

6/05 - OZV o závazných částech územního plánu velkého územního celku Jindřichohradecko - detail

4/05 - Nařízení kraje, kterým se vydává Program snižování emisí JK a Program ke zlepšování kvality ovzduší JK - detail

2/05 - OZV, kterou se vymezují závazné části územního plánu velkého územního celku Českokrumlovsko I - detail

15/04 - Nařízení kraje o přírodním parku Javořická vrchovina - detail

14/04 - Nařízení kraje o přírodním parku Jistebnická vrchovina - detail

13/04 - Nařízení kraje o přírodním parku Plziny - detail

12/04 - Nařízení kraje o přírodním parku Kukle - detail

11/04 - Nařízení kraje o přírodním parku Černická obora - detail

10/04 - Nařízení kraje o přírodním parku Polánka - detail

9/04 - Nařízení kraje o přírodním parku Turovecký les - detail

8/04 - OZV, kterou se vymezují závazné části územního plánu velkého územního celku Písecko-Strakonicko - detail

5/04 - Nařízení JK o přírodním parku Poluška - detail

4/04 - Nařízení JK o přírodním parku Homolka - Vojířov - detail

3/04 - Nařízení JK o přírodním parku Soběnovská vrchovina - detail

2/04 - Nařízení JK o přírodním parku Vyšebrodsko - detail

1/04 - Nařízení JK o přírodním parku Česká Kanada - detail

2/03 - Nařízení kraje o přírodním parku Novohradské hory - detail

3/02 - Nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob - detail

2/02 - Nařízení kraje, kterým se stanoví zabezpeční požární ochrany v budovách zvláštního významu - detail