Text na řeč

Lenora 125 dní poté. Rozhovor s Ivanou Stráskou a Martou Spálenkovou

Ve čtvrtek 3. října 2019 v časných ranních hodinách zazněl v Lenoře výbuch. Bytový dům č.p. 31 se dílem okamžiku změnil v doutnající hromadu suti. Neštěstí si vyžádalo jeden lidský život, dva lidé byli zraněni těžce a sedm lehce. Hasiči evakuovali celkem 19 osob. Malá šumavská obec, o které nezasvěcení maximálně ví, že se tam peče chleba, se stala tématem číslo jedna ve všech sdělovacích prostředcích.

Přečtěte si rozhovor s hejtmankou Jihočeského kraje Ivanou Stráskou a vedoucí Oddělení krizového řízení Jihočeského kraje Martou Spálenkovou. Tyto dvě dámy se přímo podílely na organizaci pomoci lidem postižených výbuchem i na následném zajištění prací a demolici zničeného domu. 


Jak jste se o výbuchu v Lenoře dozvěděly?

Marta Spálenková: Telefon mi zazvonil kolem šesté. Přitom výbuch byl oznámen ve 4:08 na všechny tísňové linky – 158, 112, 150, 155. 

Ivana Stráská: Tu hroznou zprávu jsem dostala od ředitele HZS Jihočeského kraje po šesté hodině ráno. Do Lenory jsme okamžitě vyslali zástupce krajského úřadu Martu Spálenkovou, vedoucí oddělení krizového řízení. 

Jak probíhaly počáteční záchranné práce?

Marta Spálenková: První jednotky sboru dobrovolných hasičů byly na místě do 10 min. Ostatní jednotky požární ochrany přijížděly na místo tak rychle, jak jim to dovolila vzdálenost a meteorologické podmínky.  Zasahovaly i 2 záchranářské vrtulníky, speciální vozidlo zdravotnické záchranné služby pro řešení mimořádných událostí, byla přivolána speciální technika ze záchranných útvarů HZS ČR.  

Ivana Stráská: Zásah byl rychlý. Přesto se určitě některým lidem zdálo, že je to celá věčnost. K tomu si přidejte oheň, zimu a hrůzu. Každá vteřina se pak vleče. Během okamžiku se obyvatelům bytového domu 31 změnil život, přišli o všechno, o veškerý svůj majetek. Ale zachránili to nejcennější - své životy. Někteří za cenu popálenin. Dojemný je příběh pejska, kterého našli hasiči v sutinách po několika hodinách.

Co jste dělala na místě výbuchu v prvních okamžicích po vašem příjezdu do Lenory?

Marta Spálenková: Na místo jsme přijeli v 8:15. První asi 2-3 hodiny jsem pomáhala poskytovat péči evakuovaným ze sousedících bytových domů. Ti byli dočasně umístěni v místní sokolovně. Bylo nutné jim pomoci se vůbec zorientovat a snažit se je uklidnit do příjezdu psychologů. Bylo nutné zajistit, aby zraněné osoby nebyly propuštěny z nemocnic dříve, než budou mít zajištěno bydlení u příbuzných, známých, kteří se o ně postarají, případně v některém ze sociálních zařízení kraje. Musím říct, že po celou dobu byla výborná spolupráce se všemi zasahujícími složkami, vzájemně jsme si vycházeli vstříc s řešením i zajišťováním požadavků. Byla to opravdu ukázková spolupráce.

Bytový dům v Lenoře (zdroj www.hzscr.cz)

Jaký obrázek se vám dnes vybaví, když na to ráno zavzpomínáte?

Marta Spálenková: Překvapil mě rozsah škod. Celkové poškození domu bylo daleko větší, než jsem si představovala. Všude byl kouř, spousta záchranářské techniky. Hlavně ovšem naprostá bezmoc lidí, kteří byli z domu evakuováni a přišli téměř o všechno. 

Paní hejtmanko, co následovalo poté, co jste do Lenory vyslala zástupce krizového řízení? 

Ivana Stráská: Okamžitě jsem informovala o události radu kraje s tím, že do Lenory jedu a že se co nejdříve musíme sejít a říci si, jak postiženým obyvatelům domu pomoci. Během jednání rady kraje jsme rozhodli o uvolnění krizové rezervy. 
Na místo neštěstí jsme dorazili po desáté hodině. Už po cestě jsme řešili s naší sociálkou a úřadem práce první kroky, které bylo zapotřebí podniknout a možnosti náhradního ubytování. 

Nejdůležitější bylo postarat se o lidi. To už se dělo. Starostovi obce, panu Chrapanovi, jsem nabídla pomoc ze strany kraje, např. založení sbírkového konta na pomoc postiženým, uvolnění peněz z rozpočtu kraje, možnost pobytu v ubytovacích a sociálních zařízení kraje, zajištění sociálních služeb a prací apod. 

Nikdo si neumí představit první dojem. Pošmourno, popadával sníh, nad Lenorou se vznášel dým a všude byl strašný zápach spáleniny. Cítila jsem ho všude, do všeho zalezl. Zděšení lidé okolo. Ztahaní hasiči, kteří řešili, jak strhnout hořící krov. To si neumíte představit, dokud to nezažijete.

Byl čtvrtek dopoledne a bylo nutné co nejrychleji začít se zprovozněním sousedních domů. Paní Spálenková společně se starostou i předsedy obou bytových domů již v průběhu zásahu organizovali jednání krizového štábu obce – bylo nutné zajistit přítomnost správců všech rozvodů v bytových domech, zástupce bytového družstva, stavební úřad, statika, zástupce pojišťovací společnosti, policii, hasiče, firem, které se podíleli na obnově – sklenáři, topenáři a další. 

Marta Spálenková: Jednání krizového štábu obce pak proběhlo v pátek, zkoordinoval se další postup a ihned se odcházelo k bytovkám řešit jejich zprovoznění. Starosta svolal na sobotu brigádu a s pomocí dobrovolníků, kteří pomohli s úklidem bytů, se tak mohli v neděli do svých bytů vrátit obyvatelé první bytovky. Návrat do té druhé byl s ohledem na znatelně větší rozsah poškození bytů pomalejší. 

Kdy se sešla Rada kraje a co jste před jednáním samotným radním řekla? 

Ivana Stráská. Jednání rady kraje proběhlo hned v pátek ráno a posvětilo založení sbírky a uvolnění peněz z krizové rezervy. Schválili jsme založení sbírkového konta, ze kterého bylo postiženým už začátkem listopadu vyplaceno 540 tisíc Kč. K dnešnímu dni bylo celkem vybráno 730 645,44 Kč. Konto je stále otevřeno a je možné přispívat až do 31.3.2020 (číslo konta je 370707070/0300). 
Důležitější ale je, že rada schválila uvolnění 2 mil Kč na řešení následků výbuchu s tím, že se krajský úřad do řešení přímo zapojí. Následně jednomyslně vše schválilo i zastupitelstvo kraje. 

Na co byly uvolněné peníze použity? 

Marta Spálenková: Předně bylo nutné zajistit provizorní zabednění oken a dveří. Tady musím poděkovat firmě, která bez zaváhání a s maximálním nasazením zabednění provedla během 2 víkendových dní. Bez toho by déšť a vítr způsobil další škody i v tak zničených bytech sousedních domů. Dále bylo zajištěno oplocení zničeného objektu. Bylo třeba zabránit vstupu osob z důvodu možného zřícení domu a odlehčit práci policii ČR.  I tady oslovená firma reagovala velice rychle a obětavě. 

Ivana Stráská: V neposlední řadě se kraj postaral o provedení samotné demolice zničeného domu. Tady bych ráda poděkovala firmám z Jihočeského kraje za solidaritu a vyzdvihla i přístup úředníků krajského úřadu. Z prvních odhadů ceny, která se pohybovala kolem 4 milionů, se podařilo výběrovým řízením, snížit cenu na necelých 1 150 000 Kč. Úřad dohlížel i na to, aby demolice byla hotova do Vánoc. 

Bytový dům v Lenoře (zdroj www.hzscr.cz)

Bylo možné některé procesy urychlit? Například schválení financí na demolici?

Ivana Stráská: Demolice začala 63 dní po výbuchu, protože jsme čekali na statické posouzení, na rozhodnutí stavebního úřadu o demolici a potom také naše výběrová řízení chvilku trvají. 

Existují konkrétní lidé, kteří by si zasloužili poděkování?

Ivana Stráská: Hasiči v čele s Ing. Burešem, záchranáři, policie, MUDr. Slabý, MUDr. Sedlecká, pan starosta Chrapan.

Marta Spálenková: Osobně bych tu ráda vyzdvihla práci Ing. Jana Basíka a jeho kolegyň a kolegů z odboru veřejných zakázek a investic, ale také kolegy z odboru legislativy a kanceláře hejtmanky, kteří mají velkou zásluhu na tom, že práce proběhly bez problému a s posledním nákladním automobilem odvážejícím sutinu bude možné opět brzy zatopit v lenorské peci a obnovit pečení vynikajícího domácího chleba. 


Jihočeský kraj v současné době připravuje benefiční koncert, který by měl být malým poděkováním vedení kraje a oceněním hejtmanky záchranářům z řad dobrovolných a profesionálních hasičů, policii, zdravotníkům, starostovi obce Lenora, předsedovi SVJ a všem dobrovolníků, kteří pomáhali postiženým obyvatelům i obci Lenora s likvidací následků neštěstí. O podrobnostech vás budeme informovat na webových stránkách Jihočeského kraje.

Galerie