Text na řeč

Lužnice

Číslo
51
IČO
71204148

Lužnice                                                                                                                                                         

Spisová značka:  OLVV-správ. 4658/2004/lusk
Pořadové číslo:  51/DSOJH/2004
Název:   „LUŽNICE“
IČO:   712 04 148
Sídlo:   Dvory nad Lužnicí 63, 378 08 Dvory nad Lužnicí
Vznik:   13. 2. 2011
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

1. Obec Halámky
2. Obec Dvory nad Lužnicí

Předmět činnosti: 

1)    Hlavní činnost:
a.    Ochrana životního prostředí
b.    Zajištění koncepce rozvoje a obnovy kanalizací, ČOV a s nimi souvisejícími zařízeními, a to v rozsahu definovaném § 50 zákona o obcích,
c.    Zajišťování kvality čištění odpadních vod v rámci platných právních a technických předpisů,
d.    Stanovování výše stočného na příslušné období při respektování již uzavřených smluv ve smyslu možností pozitivní právní úpravy.

2)    Hospodářská činnost:
a.    Odvádění a čištění odpadních vod na smluvním základě,
b.    Zavádění rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí kanalizací,
c.    Hospodaření s movitým a nemovitým majetkem v oblasti kanalizací,
d.    Nájem majetku, související s hlavní činností Svazku,
e.    Investorská inženýrská činnost v rámci zákonných omezení,
f.    Zajišťování zdrojů pro výstavbu, obnovu kanalizací z vlastní hospodářské činnosti či z jiných zdrojů, a to na základě rozhodnutí Členské schůze Svazku,
g.    Ostatní činnost v mezích právních předpisů, např. obchodní, zprostředkovatelská, …

3)   Svazek hospodaří s majetkem, ke kterému nabyl a nabude vlastnické právo a dále s majetkem, který členské obce z vlastního majetku vložily do Svazku a zůstává ve vlastnictví obce.

4)  Veškerá práva s hospodařením takto vloženého majetku přechází na Svazek s výjimkou práv majetkových. Svazek s tímto majetkem hospodaří jako řádný hospodář.


Orgány svazku:    

Členská schůze
Předseda svazku 
Místopředseda svazku 
Kontrolní komise
    
Předseda svazku:    Předseda jedná jménem svazku a zastupuje svazek navenek. Místopředseda svazku plní úkoly předsedy, pokud je předseda plnit nemůže. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda svazku nebo oba s uvedením své funkce.
 

Předseda:     

Jan Prokeš, bytem Halámky 95                         od 8. 11. 2018 dosud

Jan Herzog bytem Dvory nad Lužnicí 90             od 13. 11. 2014 do 8. 11. 2018

František Macho, bytem Dvory nad Lužnicí 135  od 13. 2. 2011 do 13. 11. 2014

Jan Herzog bytem Dvory nad Lužnicí 90             od 13. 2. 2004 do 13. 2. 2011

Místopředseda:  

Ing. Tomáš Trsek, Dvory nad Luž. 142            od 8. 11. 2018 dosud

Jaroslav Sazma, bytem Halámky                        od 13. 2. 2004 do 8. 11. 2018


Příloha - sbírka listin  

Stanovy ze dne 30. 1. 2020

Stanovy ze dne 3. 2. 2004

Zakladatelská smlouva ze dne 3. 2. 2004