Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Lužnice

Lužnice

 • Název: Lužnice
 • Spisová značka: OLVV-správ. 4658/2004/lusk
 • Pořadové číslo: 51/DSOJH/2004
 • URL:
 • IČO: 71204148
 • Sídlo: Dvory nad Lužnicí 63, 37808 Dvory nad Lužnicí
 • Vznik: 13.02.2011
 • Zánik:
 • Den zrušení:
 • Právní důvod zrušení:
Členové:
 • Halámky
 • Dvory nad Lužnicí

Předmět:

1)    Hlavní činnost:
a.    Ochrana životního prostředí
b.    Zajištění koncepce rozvoje a obnovy kanalizací, ČOV a s nimi souvisejícími zařízeními, a to v rozsahu definovaném § 50 zákona o obcích,
c.    Zajišťování kvality čištění odpadních vod v rámci platných právních a technických předpisů,
d.    Stanovování výše stočného na příslušné období při respektování již uzavřených smluv ve smyslu možností pozitivní právní úpravy.

2)    Hospodářská činnost:
a.    Odvádění a čištění odpadních vod na smluvním základě,
b.    Zavádění rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí kanalizací,
c.    Hospodaření s movitým a nemovitým majetkem v oblasti kanalizací,
d.    Nájem majetku, související s hlavní činností Svazku,
e.    Investorská inženýrská činnost v rámci zákonných omezení,
f.    Zajišťování zdrojů pro výstavbu, obnovu kanalizací z vlastní hospodářské činnosti či z jiných zdrojů, a to na základě rozhodnutí Členské schůze Svazku,
g.    Ostatní činnost v mezích právních předpisů, např. obchodní, zprostředkovatelská, …

3)   Svazek hospodaří s majetkem, ke kterému nabyl a nabude vlastnické právo a dále s majetkem, který členské obce z vlastního majetku vložily do Svazku a zůstává ve vlastnictví obce.

4)  Veškerá práva s hospodařením takto vloženého majetku přechází na Svazek s výjimkou práv majetkových. Svazek s tímto majetkem hospodaří jako řádný hospodář.


Orgány svazku:
předseda svazku
místopředseda svazku
kontrolní komise
členská schůze


Vedení popis:

Předseda jedná jménem svazku a zastupuje svazek navenek. Místopředseda svazku plní úkoly předsedy, pokud je předseda plnit nemůže. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda svazku nebo oba s uvedením své funkce.


Vedení: array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" }
Funkce Příjmení Jméno Od Do Adresa
Aktuální předseda Prokeš Jan 08.11.2018 Stále ve funkci Halámky 95
Aktuální místopředseda Trsek Tomáš 08.11.2018 Stále ve funkci Dvory nad Lužnicí 142
Předseda Herzog Jan 13.11.2014 08.11.2018 Dvory nad Lužnicí 90
Předseda Macho František 13.02.2011 13.11.2014 Dvory nad Lužnicí 135
Předseda Herzog Jan 13.02.2004 13.02.2011 Dvory nad Lužnicí 90
Místopředseda Sazma Jaroslav 13.02.2004 08.11.2018 Halámky


Přílohy: