Text na řeč

Mikrobiologické pracoviště Centrálních laboratoří Nemocnice Strakonice zahájilo diagnostiku pacientů s koronavirovou infekcí 

Nemocnice Strakonice, a.s. je třetí jihočeskou laboratoří schopnou toto vyšetření v plném rozsahu provádět. Po otevření speciálního odběrového místa pro pacienty s podezřením na nemoc COVID-19 se tím dovršil komplexní diagnostický přístup strakonické nemocnice k tomuto onemocnění. 

Díky tomuto kroku se významně zvýší kapacita vyšetřovaných vzorků u pacientů Jihočeského kraje, zejména Strakonicka, Písecka a Prachaticka. Masivní provyšetřovanost populace s nastavením adekvátních karanténních opatření se jeví jako zásadní pro zvládnutí koronavirové pandemie, jejíž nárůst v dalších týdnech je jistě možné očekávat.

Zprovoznění metody se povedlo díky špičkovému přístrojovému a personálnímu vybavení laboratoře, která má všechny potřebné akreditace pro tuto činnost. Laboratorní diagnostika onemocnění COVID-19 se opírá o přímý průkaz nukleové kyseliny viru SARS-CoV-2 (RT-PCR). Toto vyšetření, které laboratornímu provozu trvá několik hodin, má mnohem větší průkaznost v časné fázi onemocnění než serologické, tzv. rychlotesty. 

Laboratoř Nemocnice Strakonice, a.s. je také zapojena do hlášení vyšetřených výsledků dle požadavků MZČR a plní požadavky Národní referenční laboratoře. Zaměstnanci Centrálních laboratoří strakonické nemocnice mají s již dlouhodobě akreditovanou PCR diagnostikou virů v klinických vzorcích velkou zkušenost ověřenou externími autoritami. Proškolení laboranti s odebranými vzorky pracují za přísných bezpečnostních opatření při použití biohazardního boxu a dostatečných osobních ochranných pomůcek k ochraně dýchacích cest, obličeje a rukou. 

Nemocnice Strakonice, a.s. sděluje výsledky vyšetřených pacientů krajské hygienické stanici, která dále informuje samotné pacienty.
Pro pacienty to znamená další zrychlení diagnostiky. Vyšetření je navázáno na odběrové místo v zadním traktu nemocnice. K vlastnímu odběru nadále odesílají praktičtí lékaři a Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje.
 

Štítky