Text na řeč

Mikroregion Chelčicko-Lhenický, svazek obcí

Číslo
45
IČO
71166122

Mikroregion Chelčicko-Lhenický, svazek obcí


Spisová značka:  OLVV-správ. 17297/2004/lusk
Pořadové číslo:  13/DSOST/2003
Název:   Mikroregion Chelčicko-Lhenický, svazek obcí 
IČO:   711 66 122
Sídlo:   Chelčice č. p. 123, 389 01 Vodňany
Vznik:   23. 4. 2003
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:

Členové:  

1. obec Chelčice
2. obec Lhenice
3. obec Mičovice
4. obec Truskovice
     
Předmět: 1) Úkoly v obl. školství, kultury, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, společná péče o památky a o rozvoj ovocnářství, sadovnictví, školkařství a zpracování ovoce.
2) Zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně, příprava turistických tras mikroregionu a cyklostezek.
3) Spolupráce při prezentaci mikroregionu na výstavních a obdobných akcích v tuzemsku a zahraničí, při vydávání propagačních a turistických materiálů a při organizaci ovocnářských výstav, festivalů, soutěží, slavností, setkání a jiných akcí.
4) Provoz informačního systému v mikroregionu (svazku).
5) Podpora zemědělského a nezem. podnikání, řešení problému nezaměstnanosti, podpora a spolupráce s výrobci, prodejci a zpracovateli ovoce a podnikateli v sadovnictví.
6) Společný postup při přípravě a realizaci projektů pro fondy EU a získávání dotací.
7) Prosazování společných zájmů a záměrů při jednání s orgány st. správy, podnikatelskými subjekty, neziskovými org., obč., sdruženími, zahraniční spolupráce, správa a zmnožování společného majetku, předmětem činnosti jsou i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí, pokud budou korespondovat se zájmy svazku.
8) Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.


Orgány svazku: 

rada svazku 
předseda 
 
 
Předseda svazku: 

Předseda jedná jménem svazku. Podepisování se děje tak, že názvu svazku připojí předseda rady svůj podpis.

Předseda:  

Jiří Iral, bytem Chelčice  od 23. 4. 2003 dosud
 

Příloha – sbírka listin 

Stanovy ze dne 3. 4. 2003

Zakladatelská smlouva ze dne 3. 4. 2003