Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Mikroregion Chelčicko-Lhenický, svazek obcí

Mikroregion Chelčicko-Lhenický, svazek obcí

 • Název: Mikroregion Chelčicko-Lhenický, svazek obcí
 • Spisová značka: OLVV-správ. 17297/2004/lusk
 • Pořadové číslo: 13/DSOST/2003
 • URL:
 • IČO: 71166122
 • Sídlo: Chelčice č. p. 123, 38901 Vodňany
 • Vznik: 23.04.2003
 • Zánik:
 • Den zrušení:
 • Právní důvod zrušení:
Členové:
 • Chelčice
 • Lhenice
 • Mičovice
 • Truskovice

Předmět:

1) Úkoly v obl. školství, kultury, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, společná péče o památky a o rozvoj ovocnářství, sadovnictví, školkařství a zpracování ovoce.
2) Zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně, příprava turistických tras mikroregionu a cyklostezek.
3) Spolupráce při prezentaci mikroregionu na výstavních a obdobných akcích v tuzemsku a zahraničí, při vydávání propagačních a turistických materiálů a při organizaci ovocnářských výstav, festivalů, soutěží, slavností, setkání a jiných akcí.
4) Provoz informačního systému v mikroregionu (svazku).
5) Podpora zemědělského a nezem. podnikání, řešení problému nezaměstnanosti, podpora a spolupráce s výrobci, prodejci a zpracovateli ovoce a podnikateli v sadovnictví.
6) Společný postup při přípravě a realizaci projektů pro fondy EU a získávání dotací.
7) Prosazování společných zájmů a záměrů při jednání s orgány st. správy, podnikatelskými subjekty, neziskovými org., obč., sdruženími, zahraniční spolupráce, správa a zmnožování společného majetku, předmětem činnosti jsou i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí, pokud budou korespondovat se zájmy svazku.
8) Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.


Orgány svazku:
předseda svazku
rada


Vedení popis:

Předseda jedná jménem svazku. Podepisování se děje tak, že názvu svazku připojí předseda rady svůj podpis.


Vedení: array(1) { [0]=> string(5) "value" }
Funkce Příjmení Jméno Od Do Adresa
Aktuální předseda Iral Jiří 23.04.2003 Stále ve funkci Chelčice


Přílohy: