Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Mikroregion Jindřichohradecko

Mikroregion Jindřichohradecko

 • Název: Mikroregion Jindřichohradecko
 • Spisová značka: OLVV-správ7642/2013/lusk
 • Pořadové číslo: 38/DSOJH/2003
 • URL:
 • IČO: 70974250
 • Sídlo: Klášterská 135, 37722 Jindřichův Hradec
 • Vznik: 19.07.2004
 • Zánik:
 • Den zrušení:
 • Právní důvod zrušení:
Členové:
 • Bednáreček
 • Blažejov
 • Bořetín
 • Člunek
 • Deštná
 • Drunče
 • Horní Skrýchov
 • Hospříz
 • Jindřichův Hradec
 • Lodhéřov
 • Nová Olešná
 • Pluhův žďár
 • Popelín
 • Rodvínov
 • Roseč
 • Velký Ratmírov
 • Střížovice
 • Světce
 • Vícemil
 • Vlčetínec
 • Žďár

Předmět:

a) financování a jeho zdroje, územní rozvoj, regionální ekonomický rozvoj, 
b) informace a komunikace, informační servis, správa veřejných služeb, sociální péče, bytová politika, sociální politika, vzdělání, kultura, sport, cestovní ruch, turistika, 
c) pozemní komunikace, zásobování energiemi, vodní hospodářství, zemědělství, průmysl, 
d) ochrana krajiny, přírody a historického dědictví kulturních památek, pod., 
e) odpadové hospodářství, ekologie.


Orgány svazku:
předseda svazku
místopředseda svazku
dozorčí rada
valná hromada
správní rada
tajemník


Vedení popis:

Předseda je statutárním orgánem svazku a zastupuje svazek navenek vůči třetím osobám. Předseda může v odůvodněných případech přenést své kompetence na jiného člena správní rady písemnou formou písemně vymezeným rozsahem na dobu určitou, která musí být v pověření uvedena. Může podepisovat aktivity svazku sám, pokud je tím pověřen správní radou. V případě, že danou záležitost neprojednávala správní rada a záležitost nesnese odkladu, musí jeho podpis doplnit podpis dalšího člena správní rady a záležitost musí být na nejbližším zasedání správní rady projednána. V případě, že předseda nemůže ze závažných důvodů vykonávat svou funkci, je zastoupen na nezbytně nutnou dobu místopředsedou mikroregionu. Funkce předsedy je čestná.


Vedení:
Funkce Příjmení Jméno Od Do Adresa


Přílohy: