Text na řeč

Mikroregion Jindřichohradecko

Číslo
38
IČO
70974250

Mikroregion Jindřichohradecko


Spisová značka:  OLVV-správ7642/2013/lusk
Pořadové číslo:  38/DSOJH/2003
Název:   Mikroregion Jindřichohradecko
IČO:   709 74 250
Sídlo:   Klášterská 135, 377 22 Jindřichův Hradec
Vznik:   19. 7. 2004
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

 1. Obec Bednáreček
 2. Obec Blažejov
 3. Obec Bořetín
 4. Obec Člunek
 5. Obec Deštná
 6. Obec Drunče 
 7. Obec Horní Skrýchov
 8. Obec Hospříz 
 9. Město Jindřichův Hradec 
 10. Obec Lodhéřov
 11. Obec Nová Olešná
 12. Obec Pluhův Žďár
 13. Obec Popelín
 14. Obec Rodvínov
 15. Obec Roseč
 16. Obec Velký Ratmírov
 17. Obec Střížovice
 18. Obec Světce
 19. Obec Vícemil
 20. Obec Žďár
 21. Obec Vlčetínec

Předmět: 

a) financování a jeho zdroje, územní rozvoj, regionální ekonomický rozvoj, 
b) informace a komunikace, informační servis, správa veřejných služeb, sociální péče, bytová politika, sociální politika, vzdělání, kultura, sport, cestovní ruch, turistika, 
c) pozemní komunikace, zásobování energiemi, vodní hospodářství, zemědělství, průmysl, 
d) ochrana krajiny, přírody a historického dědictví kulturních památek, pod., 
e) odpadové hospodářství, ekologie.

Orgány svazku: 

Valná hromada
Správní rada
Dozorčí rada
Předseda
Místopředseda
Tajemník
 
Předseda svazku: 

Předseda je statutárním orgánem svazku a zastupuje svazek navenek vůči třetím osobám. Předseda může v odůvodněných případech přenést své kompetence na jiného člena správní rady písemnou formou písemně vymezeným rozsahem na dobu určitou, která musí být v pověření uvedena. Může podepisovat aktivity svazku sám, pokud je tím pověřen správní radou. V případě, že danou záležitost neprojednávala správní rada a záležitost nesnese odkladu, musí jeho podpis doplnit podpis dalšího člena správní rady a záležitost musí být na nejbližším zasedání správní rady projednána. V případě, že předseda nemůže ze závažných důvodů vykonávat svou funkci, je zastoupen na nezbytně nutnou dobu místopředsedou mikroregionu. Funkce předsedy je čestná.

Předseda:  
Martin Míka, bytem Hospříz 67 od 29. 11. 2019 dosud

Zdeňka Klesalová, bytem Lodhéřov 22, 378 26 Lodhéřov od 24. 11. 2014 do 29. 11 2019
Ing. Stanislav Mrvka, Jindřichův Hradec  od r. 2010 do 24. 11. 2014

Místopředseda: 
Ing. Stanislav Mrvka, bytem J. Hradec   od 29. 11. 2019 dosud

Bohumil Rod, bytem Jarošov nad Nežárkou  od 24. 11. 2014 do 29. 11 2019


Příloha - sbírka listin

Stanovy ze dne 30. 1. 2020

Stanovy ze dne 27. 5. 2002

Stanovy ze dne 26. 11. 2015

Stanovy ze dne 27. 10. 2016

Stanovy ze dne 24. 10. 2017

Smlouva o založení DSO ze dne 27. 5. 2002