Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Mikroregion Jindřichohradecko – západ

Mikroregion Jindřichohradecko – západ

 • Název: Mikroregion Jindřichohradecko – západ
 • Spisová značka: OLVV-správ. 14686/2012/lusk
 • Pořadové číslo: 60/DSOJH/2012
 • URL:
 • IČO: 72567449
 • Sídlo: Horní Pěna č. p. 93, 37831 Horní Pěna
 • Vznik: 06.06.2012
 • Zánik:
 • Den zrušení:
 • Právní důvod zrušení:
Členové:
 • Číměř
 • Dolní Pěna
 • Dolní Žďár
 • Horní Pěna
 • Kačlehy
 • Lásenice
 • Polště
 • Vydří

Předmět:

1. a) Společný postup obcí k řešení programů územního, ekonomického, sociálního a kulturního rozvoje a regionální politiky ČR, případně EU. 
b) Všeobecná ochrana životního prostředí, zlepšení čistoty a ochrana všech složek životního prostředí, zejména vod v zájmovém území. 
c) Společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti. 
d) Koordinace významných investičních akcí, činností místních samospráv, zajišťování a vedení předepsané agendy jednotlivých společných akcí. 
e) Koordinace územního plánování v regionálním měřítku. 
f) Propagace regionu, zvýšení zájmu o turistiku, oživení kultury a místních zvyklostí, vstřícnost vůči zájmovým sdružením a podpora jejich činnosti. 
g) Vytváření, zhodnocování a správa společného majetku svazku. 
h) Zastupování členů sdružení při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.). 
i) Aktivity pro podporu zaměstnanosti v regionu. 
j) Zkvalitňování a budování technické infrastruktury území: zásobování vodou, vybudování kanalizačních sběračů a zařízení, plynofikace obcí, jiných systémů dodávek tepla, podpora rozvoje dalších složek infrastruktury. 
k) Zavádění, rozšiřování a zdokonalování dalších inženýrských sítí, obnova a výstavba komunikací a systému veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území. 
l) Úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí. 
m)Další zde neuvedené činnosti v souladu se zákonem o obcích a zvláštními zákony.
2. Za předmět činnosti svazku se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech obcí svazku. V takovém případě je povinností svazku dbát, aby výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku jako celku. Pro takovéto aktivity budou orgány svazku jmenovány odpovědné osoby s podpisovým právem a pověřené koordinací celé akce.


Orgány svazku:
předseda svazku
místopředseda svazku
dozorčí rada
shromáždění zástupců


Vedení popis:

Předseda je statutárním zástupcem svazku, řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními shromáždění, je oprávněn podepisovat právní akty po jejich schválení svazkem, zastupuje svazek vůči třetí osobě po schválení svazkem.

Místopředseda plní funkci předsedy v jeho nepřítomnosti, s výjimkou nakládání s finančními prostředky svazku.


Vedení: array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" }
Funkce Příjmení Jméno Od Do Adresa
Aktuální předseda Šaman Vladimír 04.12.2018 Stále ve funkci Horní Pěna 131
Aktuální místopředseda Hrdina Vladimír 04.12.2018 Stále ve funkci Horní Pěna 154
Předseda Dušek Karel 06.06.2012 04.12.2018 Horní pěna 151
Místopředseda Matoušek Martin 06.06.2012 04.12.2018 Dolní Pěna 344


Přílohy: