Text na řeč

Mikroregion Řečicko – svazek obcí Řečicka

Číslo
36
IČO
70937397

Mikroregion Řečicko – svazek obcí Řečicka


Spisová značka:  OLVV-správ. 1357/2003/lusk
Pořadové číslo:  36/DSOJH/2003
Název:   Mikroregion Řečicko – svazek obcí Řečicka
IČO:   709 37 397
Sídlo:   nám. J. Hrubého 64, 378 21 Kardašova Řečice
Vznik:   2. 7. 2001
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

  1. Město Kardašova Řečice

  2. Obec Pluhův Žďár

  3. Obec Pleše

  4. Obec Višňová

  5. Obec Ratiboř

  6. obec Záhoří

  7. Obec Doňov

 

Předmět činnosti: 

1) Spolupráce regionu a mikroregionů v oblastech:
a) financování a jeho zdroje, územní rozvoj, regionální ekonomický rozvoj
b) Informace a komunikace, informační servis, správa veřejných služeb, sociální píče, sociální politika, vzdělávání, kultura, sport, cestovní ruch, turistika
c) Pozemní komunikace, zásobování energiemi, vodní hospodářstvím zemědělství
d) Ochrana krajiny, přírody a historického dědictvi – kulturních památek apod.
e) Odpadové hospodářství, apod.
2) Vymezení lokality činnosti – Řečicko a jeho okolí
3) Cíl svazku obcí – prostřednictvím svazku obcí připravit, projektovat a realizovat úkoly společného zájmu přesahující lokální možnosti a aktivity podporující rozvoj Řečicka a okolí.

Orgány svazku: 

Valná hromada
Správní rada
předseda
tajemník
 

Předseda: 

Předseda je statutárním orgánem svazu a zastupuje svaz vůči třetím osobám. Předseda může v odůvodněných případech přenést své kompetence písemnou formou v plném rozsahu na místopředsedu správní rady.

 

Předseda:  

Mgr. Dana Machová, bytem Palackého 577, Kardašova Řečice      od 18. 12. 2018 dosud

MVDr. Petr Nekut, Benátky 661, 378 21 Kardaš. Řečice                       od 2. 7. 2001 do 18. 12. 2018


  
Příloha – sbírka listin                                                                                 

Stanovy ze dne 28. 5. 2001

Smlouva o založení ze dne 23. 5. 2001