Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Mikroregion Vlachovo Březí

Mikroregion Vlachovo Březí

 • Název: Mikroregion Vlachovo Březí
 • Spisová značka: OLVV-správ. 9691/2008/lusk
 • Pořadové číslo: 50/DSOPT/2003
 • URL:
 • IČO: 71192964
 • Sídlo: Náměstí Svobody 56, 38422 Vlachovo Březí
 • Vznik: 20.11.2003
 • Zánik:
 • Den zrušení:
 • Právní důvod zrušení:
Členové:
 • Budkov
 • Bušanovice
 • Čepřovice
 • Dub
 • Dvory
 • Hoštice
 • Chlumany
 • Krajníčko
 • Kratušín
 • Lažiště
 • Lipovice
 • Litochovice
 • Malenice
 • Předslavice
 • Strunkovice nad Blanicí
 • Šumavské Hoštice
 • Vlachovo Březí
 • Tvrzice
 • Žárovná

Předmět:

řešení společné problematiky obcí, zejména:
1) Zajištění trvalé obyvatelnosti regionu
2) Koordinace vzájemných investičních akcí v zájmovém území 
3) Zajištění územní plánovací dokumentace regionu
4) Financování rozvojových programů
5) Sjednocení zájmů místních samospráv ve vztahu ke státní správě všech stupňů
6) Zastupování členských obcí při jednání s třetími osobami ve společných věcech
7) Napomáhat rozvoji podnikání v regionu s cílem vytvořit nová pracov. místa a zvýšit zaměstnanost
8) Propagovat svazek obcí a jeho zájmové oblasti
9) Vytvářet, spravovat a zmnožovat společný majetek svazku obcí.

V oblastech komunálních potřeb je činnost svazku vymezena zejména:
1) rozvojem bytové výstavby
2) rozvojem cestovního ruchu, turistiky, kulturního života a regionálních tradic
3) ochranou kulturního dědictví a významných krajinných prvků
4) spoluprací při řešení dopravní obslužnosti regionu
5) zajištěním ekologické stability a životního prostředí
6) společnou péčí o životní prostředí
7) vytvářením podmínek pro rozvoj školství, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních služeb
8) řešením sociálních problémů jednotlivců a skupin
9) navazování zahraniční spolupráce a kontaktů
10) společným řešením ochrany (povodně, atd.)


Orgány svazku:
předseda svazku
rada
revizní komise
kontrolní komise
členská schůze
místopředsedové svazku


Vedení popis:

Předseda svazku obcí je statutárním orgánem svazku obcí. Jedná navenek jménem svazku obcí a řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními předsednictva a členů. Jedná jménem svazku obcí se třetími osobami a podepisuje s tím související písemnosti za svazek obcí.


Vedení: array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" }
Funkce Příjmení Jméno Od Do Adresa
Aktuální předseda Dragoun Lubomír 23.04.2003 Stále ve funkci Nerudova 452, 384 22 Vlachovo Březí
Předseda Kubašta Petr Komenského 346, 384 22 Vlachovo Březí


Přílohy: