Text na řeč

Mikroregion Vlachovo Březí

Číslo
50
IČO
71192964

Mikroregion Vlachovo Březí


Spisová značka:  OLVV-správ. 9691/2008/lusk
Pořadové číslo:  50/DSOPT/2003
Název:   Mikroregion Vlachovo Březí
IČO:   711 92 964
Sídlo:   Náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí
Vznik:   20. 11. 2003
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

1. obec Budkov
2. obec Bušanovice
3. obec Čepřovice
4. obec Dub
5. obec Dvory
6. obec Hoštice
7. obec Chlumany
8. obec Krajníčko
9. obec Kratušín
10. obec Lažiště
11. obec Lipovice
12. obec Litochovice
13. obec Malenice
14. obec Předslavice
15. obec Strunkovice nad Blanicí
16. obec Šumavské Hoštice
17. město Vlachovo Březí
18. obec Tvrzice
19. obec Žárovná
  
Předmět: 

řešení společné problematiky obcí, zejména:
1) Zajištění trvalé obyvatelnosti regionu
2) Koordinace vzájemných investičních akcí v zájmovém území 
3) Zajištění územní plánovací dokumentace regionu
4) Financování rozvojových programů
5) Sjednocení zájmů místních samospráv ve vztahu ke státní správě všech stupňů
6) Zastupování členských obcí při jednání s třetími osobami ve společných věcech
7) Napomáhat rozvoji podnikání v regionu s cílem vytvořit nová pracov. místa a zvýšit zaměstnanost
8) Propagovat svazek obcí a jeho zájmové oblasti
9) Vytvářet, spravovat a zmnožovat společný majetek svazku obcí.

V oblastech komunálních potřeb je činnost svazku vymezena zejména:
1) rozvojem bytové výstavby
2) rozvojem cestovního ruchu, turistiky, kulturního života a regionálních tradic
3) ochranou kulturního dědictví a významných krajinných prvků
4) spoluprací při řešení dopravní obslužnosti regionu
5) zajištěním ekologické stability a životního prostředí
6) společnou péčí o životní prostředí
7) vytvářením podmínek pro rozvoj školství, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních služeb
8) řešením sociálních problémů jednotlivců a skupin
9) navazování zahraniční spolupráce a kontaktů
10) společným řešením ochrany (povodně, atd.)

Orgány svazku: 

členská schůze
rada svazku obcí 
předseda svazku obcí
místopředsedové svazku obcí
kontrolní a revizní komise

Předseda svazku: 

Předseda svazku obcí je statutárním orgánem svazku obcí. Jedná navenek jménem svazku obcí a řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními předsednictva a členů. Jedná jménem svazku obcí se třetími osobami a podepisuje s tím související písemnosti za svazek obcí.

Předseda:  

Lubomír Dragoun, bytem Nerudova 452, 384 22 Vlachovo Březí od 23. 4. 2003 dosud
Ing. Petr Kubašta, bytem  Komenského 346, 384 22 Vlachovo Březí

 

Příloha – sbírka listin

Stanovy ze dne 18. 9. 2003

Zakladatelská smlouva svazku obcí ze dne 18. 9. 2003