Text na řeč

Mimořádná distribuce MZ ČR pro poskytovatele zdravotních služeb – dne 18.05.2020

Jihočeský kraj obdržel mimořádnou dodávku OOP z MZ ČR určenou pro vybrané skupiny poskytovatelů zdravotních služeb, konkrétně pro:

všeobecné praktické lékaře, 
praktické lékaře pro děti a dorost – POZOR! – Bude zajištěna prostřednictvím MUDr. Verdánové (viz níže)!
ambulantní specialisty. 

Součástí této distribuce jsou: roušky/ústenky, rukavice, FFP2.

Tato mimořádná distribuce OOP bude vydávána v termínu 18.05.-20.05.2020. Po tomto termínu poskytovatel ztrácí nárok na převzetí a OOP budou vráceny na centrální sklad ke konečné inventarizaci. Žádné další dodávky OOP z MZ ČR a MV ČR Jihočeský kraj již neočekává a další distribuce k poskytovatelům zdravotních služeb se nepředpokládá. 

! POZOR ! Vydání se netýká praktických lékařů pro děti a dorost. Na žádost předsedkyně Krajského sdružení praktických lékařů pro děti a dorost v Jihočeském kraji, MUDr. Verdánové, bude tato distribuce provedena prostřednictvím sdružení. Tyto OOP již byly sdružení předány k dalšímu rozdělení.

Pokyny v příloze.

Štítky