Text na řeč

Most v Červené kraj nepřevezme. Rekonstrukce není možná. V jednání je lávka

Unikátní železniční most v Červené nad Vltavou do svého majetku Jihočeský kraj nepřevezme. Rozhodlo o tom zastupitelstvo na svém posledním zasedání. Debata trvala téměř hodinu a zapojili se do ní zastupitelé napříč jihočeským politickým spektrem. Ačkoli zastupitelé hovořili o mostu s úctou a dojetím, výsledek je jasný: převzetí mostu v této době a za těchto podmínek si z finančních důvodů Jihočeský kraj dovolit nemůže. Vlastníkem stavby tedy zůstává Správa železnic (SŽ), která bude nedaleko stavět nový železniční most.

Na jedné straně krásná historická stavba a prosba starostů z okolních obcí o zachování pro cyklisty a pěší. Na straně druhé obrovské finanční náklady za případnou rekonstrukci, které kraj v dnešní době nemůže investovat.  Hlasování zastupitelů bylo tedy jasné: pro převzetí mostu do majetku kraje hlasovalo 5 zastupitelů, proti 43 a tři se hlasování zdrželi.

Most v Červené je unikátní stavbou. Stojí tady více než 130 let a je prostě úžasný. Nýtovaná konstrukce, technologie, která se už nedělá. Je to hezká a romantická představa, že bychom ho převzali do vlastnictví kraje a opravili. Bohužel v podstatě nereálná. Stovky milionů korun, které by si rekonstrukce vyžádala, prostě kraj k dispozici nemá. Obzvlášť v dnešní době. Jestli je most památkou, tak památky z principu nemají řešit kraje, ale stát, který je jeho vlastníkem. K tomu, aby se o most postaral, jsme ho ostatně opakovaně vyzývali. Snažili jsme se čtyři nebo pět měsíců se SŽ jednat, ale v této chvíli odmítáme představu, že má most převzít Jihočeský kraj,“ řekl na úvod projednávání jihočeský hejtman Martin Kuba a dodal: „Vyzval jsem osobním dopisem generálního ředitele Správy železnic pana Jiřího Svobodu, aby hledal cestu, jak most zachovat a převzít jej jako památku do své správy.“

Zastupitelé následně dali za pravdu hejtmanovi s tím, že převzetí mostu do majetku kraje by mohlo do budoucna znamenat nebezpečný precedent.

Rekonstrukce za půl miliardy

Podle informací SŽ má most v současné době velmi závažné poruchy, které limitují jeho další životnost. Oprava není možná. Řešením by byla výměna postižených prvků, což by se ovšem rovnalo výrobě repliky celé nosné ocelové konstrukce. Most je sledován a jeho zbytková životnost byla prodloužena do konce roku 2022. Zachování mostu na místě i pro jiné účely v trvale udržitelném stavu by si vyžádalo enormní jednorázové a trvalé udržovací náklady. Ty už SŽ investovat nechce a nechala si udělat projekt na nový most, který bude levnější než rekonstrukce stávajícího. Kromě toho podmínkou Povodí Vltavy je existence pouze jednoho přemostění, takže starý most čeká demolice.

Dopravní výbor Jihočeského kraje se problematikou rekonstrukce mostu intenzivně zabýval. Na jednání byli i zástupci SŽ, kteří velmi dobře zodpovídali technické dotazy. Výsledkem bylo, že výbor nedoporučil zastupitelstvu převzetí stavby. Padl ale také návrh na usnesení, které nakonec těsně neprošlo. Jednalo se o to, zda by bylo možné zřídit lávku pro pěší a cyklisty, která by byla součástí nově vybudovaného železničního mostu. 

Správa železnic postaví nový most. Starý zbourá

Pro potřeby železnice je stávající most kvůli havarijnímu stavu nosné ocelové konstrukce dál nepoužitelný a na základě podrobného statického přepočtu a průzkumu bylo rozhodnuto o jeho likvidaci a výstavbě mostu nového. Kdyby se ocelová část mostu rekonstruovala, tak by konstrukce musela být podle současných norem výrazně těžší a toto zvýšené zatížení by neunesla stávající spodní stavba, která by se musela nahradit. Proto byla zvolena stavba zcela nová. 

Stavební povolení již nabylo právní moci a jeho součástí je i požadavek Státní plavební správy (SPS) na odstranění starého mostu z plavební dráhy. Tedy na odstranění kamenných pilířů z vody. 

Řešením může být lávka pod novým mostem

Zastupitelstvo se při hledání řešení tedy vrátilo k návrhu, který na dopravním výboru těsně neprošel. Vybudovat lávku pro pěší a cyklisty, která by byla součástí nového železničního mostu. To by bylo řešení pro okolní obce, jejichž obyvatelé by se dostali z jedné strany přehrady na druhou a lávka by také pomohla turistickému ruchu, protože by mohla být napojena na stávající cyklostezky na obou březích. Základním předpokladem je tedy získání pozemků pro stavbu navazující cyklostezky.

Jihočeský kraj přesto ještě jednání nevzdává a pokračuje v boji. Už ne o most, ale o lávku. Proto se na zastupitelstvu hlasovalo i o prověření možnosti zavěsit lávku pro pěší a cyklisty na nový železniční most přes Orlickou přehradu u Červené nad Vltavou a zároveň zjistit možnost majetkoprávního vypořádání pozemků potřebných pro výstavbu chybějících úseků cyklostezky. Dále prověřit možnost využití unikátních částí snesené historické konstrukce mostu jako historických artefaktů včetně návrhu místa na jejich umístění v blízkosti nového mostu. 

Zastupitelé vyzvali hejtmana, aby společně s náměstkem Krákem převzali iniciativu při jednání se SŽ. „Já se toho nezříkám a určitě se s panem ředitelem SŽ Svobodou budu bavit. Ale usnesení je směřováno do úřadu, protože úředníci, ať už na straně naší nebo na straně SŽ, by měli být ti, kteří jsou kompetentní odborně posoudit, jestli je lávka technicky možná, zda by to s sebou neslo změnu projektu na straně SŽ, nebo možnost doplnění projektu na straně kraje a následného zavěšení lávky. Toto musí řešit odborníci z úřadu a výsledek jednání pak přenést do zastupitelstva,“ uzavřel hejtman Kuba.


Železniční most u Červené nad Vltavou byl vystavěn v letech 1886–1889 jako součást nově otevřené železniční trati Tábor–Ražice. Je 253 metrů dlouhý, 68 metrů vysoký a váží 940 tun. Architekti použili unikátní technologii letmé montáže nýtované ocelové konstrukce. Podobnou technologií je vystavěna i Eiffelova věž v Paříži. Otevřen byl 20. listopadu 1889.