Text na řeč

Náměstek hejtmanky Hroch: Jihočeské obce si budou moct zažádat o krajskou dotaci v rámci podpory boje proti suchu i povodním

Minimálně 50 tisíc a maximálně milion korun. O krajskou dotaci v této výši si budou moct zažádat obce a svazky obcí na jihu Čech. Peníze jsou určeny na podporu boje se suchem i povodněmi. Rozhodnutí rady kraje ze čtvrtka 1. října potvrdil náměstek hejtmanky pro životní prostředí Pavel Hroch s tím, že celkem má kraj v rámci tohoto programu vyčleněny tři miliony korun.

„Dotační program Jihočeského kraje Podpora zpracování projektových záměrů na studie pro zmírnění dopadů klimatické změny první výzva pro rok 2020 byl vyhlášen a zveřejněn v pátek 2. října. Od tohoto data se mohou zájemci seznámit s pravidly programu, stáhnout žádost o dotaci a konzultovat své záměry. Vlastní termín podávání žádostí je od 2. do 13. listopadu letošního roku do 12 hodin,“ upřesnil Hroch.

Cílem dotačního programu je pak podle náměstka hejtmanky podpora zpracování projektových záměrů pro hledání a nalezení efektivních opatření adaptace krajiny na klimatické změny tak, aby byla odolnější proti suchu i povodním. „Nezbytným požadavkem navrhovaných opatření je jejich komplexnost, zahrnující jak přírodě blízká opatření, tak i technická opatření na zemědělském půdním fondu i v lesích,“ uzavřel Hroch.

Více informací naleznete na webových stránkách https://www.kraj-jihocesky.cz/dotace-fondy-eu/programove-dotace-jihoceskeho-kraje, aktuální výzvy.