Text na řeč

Náměstek hejtmanky Hroch navštívil stavbu nového křídla Jihočeské vědecké knihovny

Jsem rád, že práce pokračují dle stanovených termínů a objekt se po vybudování základů začíná rýsovat už i nad zemí. Náměstek hejtmanky pro kulturu Pavel Hroch to řekl po návštěvě stavby nového křídla Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Doprovázel ho při tom ředitel této krajem zřizované organizace Ivo Kareš.

Uvedená stavba byla zahájena letos v dubnu, dokončena má být v létě roku 2020 a první čtenáři by mohli knihovnu navštívit začátkem roku 2021. Celkové náklady na její realizaci činí 165,6 milionu korun.

Dostavbou nového křídla knihovny a úpravou stávajících prostor přízemí knihovny zajistíme pro čtenáře prostor, kde si bude možné volně vybírat knihy mezi regály. Konkrétně z 130 tisíc svazků,“ nastínil  Hroch. A dodává: „Čeká nás ještě necelý rok práce a věřím, že s konečnou podobou nových prostor budou čtenáři a návštěvníci knihovny spokojeni.

Hroch zároveň doplnil, že město České Budějovice mělo obavy z dopravní obslužností stavby, ale ta probíhá bez sebemenších problémů.