Náměstek hejtmanky Hroch volal starostce Čejetic: Stali jste se Vesnicí roku Jihočeského kraje 2019

Čejetice na Strakonicku se staly Vesnicí roku Jihočeského kraje 2019. Tuto zprávu i s gratulací, jak se již stalo tradicí, zatelefonoval náměstek hejtmanky Pavel Hroch starostce Ivaně Zelenkové v pondělí 17. června. Pro obec s 915 obyvateli se jedná o premiérový titul.

Moment překvapení se u starostky rázem proměnil ve velkou radost. „Je to velice milá zpráva a moc děkuji porotě, že ocenila naši práci. Zároveň chci poděkovat všem našim občanům, kteří se na tomto úspěchu podíleli. Nyní nás čeká příprava na celostátní kolo, kterou rozhodně nepodceníme. Chceme důstojně reprezentovat Jihočeský kraj,“ sdělovala své dojmy po telefonu Zelenková.

Za držitelem vítězné Zlaté stuhy obsadily stříbrnou příčku Albrechtice nad Vltavou na Písecku a bronz si odnesl Plav na Českobudějovicku. Kromě plaket první tři obce získají rovněž finanční odměnu, jejíž výše zatím není stanovena. 

Do letošního 25. ročníku této soutěže se přihlásilo celkem 25 obcí, tedy o sedm více než loni. A z pohledu krajů nejvíce v republice. Z toho sedm z Českobudějovicka, pět z Písecka a Prachaticka, čtyři ze Strakonicka, tři z Táborska a jedna z Jindřichohradecka.

Akce nadregionálního významu - Rekonstrukce bitvy u Sudoměře

„Čejetice získaly titul za realizaci zásadních investičních a infrastrukturních projektů v obci a místních částech. Za založení tradice pořádání akce nadregionálního významu - Rekonstrukce bitvy u Sudoměře. Za bohatý společenský a kulturní život. Za péči o vesnickou pospolitost. Za dlouhodobou úspěšnou spolupráci a podporu místních podnikatelských subjektů a vytváření podmínek pro venkovskou turistiku,“ vyjmenoval Hroch hlavní důvody, proč se letos rozhodla 10členná hodnotící komise právě pro tuto ves.

Podle náměstka hejtmanky je i díky soutěži o Vesnici roku jihočeský venkov nejen stále krásnější, ale i kvalitním místem pro život a nikoli jen nějakým skanzenem. V souvislosti s tím Hroch připomněl, že letos uvolní kraj v rámci Programu na obnovu venkova 110 milionů korun, tedy tradičně jednu z nejvyšších částek v České republice.

Slavnostní vyhlášení Vesnice roku Jihočeského kraje je pak na programu 9. srpna ve vítězné obci – Čejeticích. Ta zároveň postupuje do celostátního finále, jehož výsledky budou známy 14. září.


Přehled dalších ocení pro obce

Bílá stuha – za činnost mládeže 
Obec: Dubné, okres České Budějovice

Modrá stuha – za společenský život
Obec: Doudleby, okres České Budějovice

Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu
Obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice 
Odůvodnění: Za významnou spolupráci s potravinářskými a zemědělskými subjekty, podporu regionální produkce a lidových tradic.

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí
Obec: Radomyšl, okres Strakonice
Odůvodnění: Dlouhodobá koncepční práce v oblasti životního prostředí a péči o významné prvky historické krajiny.


Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích
Obec: Borotín, okres Tábor
Odůvodnění: Dlouhodobá koncepce podpory aktivit místních spolků, sdružení a další zájmové činnosti v obci a všech místních částí.


Inovativní obec
Obec: Borová Lada, okres Prachatice 
Odůvodnění: Za využívání alternativních zdrojů energie v obecních objektech, podporu turistiky formou zřízení nabíjecí stanice pro elektrokola, za realizaci smart řešení při sportovních činnostech na území Národního parku Šumava.


Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova 
Kategorie A: Obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu.
Obec: Borotín, okres Tábor – občanskému sdružení Barokní dvůr Borotín z. s. a městysy Borotín  za obnovu kulturní památky statku Barokní dvůr Borotín.

Kategorie B: Obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby
Obec: Mičovice, okres Prachatice - za zdařilou rekonstrukci objektu bývalé školy na multifunkční zařízení obce.

Kategorie C: nové venkovské stavby
Obec: Borovany, okres Písek za dodatečnou realizaci pomníku padlých z první světové války.


Diplom za moderní knihovnické a informační služby
Obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice


Diplom za vzorné vedení obecní kroniky
Obec: Slavče, okres České Budějovice


Čestná uznání

 • Popelín -  za péči o stavební fond.
 • Radimovice u Želče  - za dopravní obslužnost obce.
 • Rataje – za znovunavrácení zvonů do kostela Nejsvětější Trojice za pomoci veřejné sbírky občanů.
 • Bernartice – za příkladnou práci při separaci odpadů na území obce.
 • Branice – za obnovení činnosti fotbalového klubu Branice.
 • Nišovice – za podporu zájmových aktivit mládeže. 
 • Lažiště – za koncepční péči o předškolní vzdělávání.
 • Chlumany – za dodržování lidových tradic – autentické ztvárnění „Konopické.“
 • Čepřovice – za nové environmentálně zaměřené dětské hřiště. 
 • Dub – za realizaci koncepce politiky stárnutí a sociální práce a rodině di Battaglia  - za citlivou rekonstrukci zámku v Dubu.
 • Ločenice – za nadační fond Nesmeň.
 • Borová Lada – za podporu udržitelného života v obci formou stanovených podmínek pro občanskou výstavbu.
 • Kluky - za rekonstrukci hospodářského objektu na obecní dům.

Obce přihlášené do soutěže o Vesnici Jihočeského kraje roku 2018

Okres České Budějovice:

 • Boršov nad Vltavou
 • Doudleby
 • Dubné
 • Kamenný Újezd
 • Ločenice
 • Plav
 • Slavče

Okres Jindřichův Hradec:

 • Popelín

Okres Písek:

 • Albrechtice nad Vltavou
 • Bernartice
 • Borovany
 • Branice
 • Kluky

Okres Prachatice:

 • Borová Lada
 • Dub
 • Chlumany
 • Lažiště
 • Mičovice

Okres Strakonice:

 • Čejetice
 • Čepřovice
 • Nišovice
 • Radomyšl

Okres Tábor:

 • Borotín
 • Radimovice u Želče
 • Rataje

Přihlášky na cenu hejtmanky Jihočeského kraje
Borotín, Boršov nad Vltavou, Čejetice, Čepřovice, Dub, Chlumany, Kluky, Lažiště a Ločenice. 

17.06.2019 Bc. David Hocke