Text na řeč

NAŘÍZENÍ hejtmanky Jihočeského kraje č. 14/2020 o zrušení koordinace poskytování zdravotních služeb a provádění opatření k ochraně veřejného zdraví

Hejtmanka Jihočeského kraje s účinností od 16. dubna 2020 od 12:00 ruší nařízení č. 1/2020 ze dne 18. března 2020 k zajištění koordinace poskytování zdravotních služeb a provádění opatření k ochraně veřejného zdraví. Tímto nařízením se téměř měsíc koordinoval způsob poskytování zdravotních služeb na území Jihočeského kraje kvůli nepříznivému vývoji situace ve výskytu onemocnění COVID-19.

Důvodem zrušení je postupné a pozvolné nabíhání provozu poskytovatelů zdravotních služeb. 

Všechny jihočeské nemocnice v souladu s doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR v následujících dvou týdnech postupně obnoví plánovaný provoz, tedy hospitalizace, operace, výkony a vyšetření. O konkrétním způsobu budou jednotlivé nemocnice informovat pacienty na svých webových stránkách, jelikož každá nemocnice má pro tento restart plánované péče jiné výchozí podmínky. Od května již bude zdravotní péče ve všech nemocnicích poskytována v „novém normálním“ režimu při zachování všech protiepidemických opatření.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví  ovšem zůstávají nadále v platnosti a je nutné je respektovat. Dále připojujeme odkaz na Doporučení poskytovatelům zdravotních služeb, které vydalo MZ ČR ze dne 14.04.2020 

https://koronavirus.mzcr.cz/doporuceni-poskytovatelum-zdravotni-pece

NAŘÍZENÍ hejtmanky Jihočeského kraje č. 14/2020 o zrušení koordinace poskytování zdravotních služeb.
 

Štítky