Text na řeč

NAŘÍZENÍ hejtmanky Jihočeského kraje o regulačním opatření v dopravě za nouzového stavu

NAŘÍZENÍ hejtmanky Jihočeského kraje č. 8/2020 ze dne 23. března 2020 o regulačním opatření v dopravě za nouzového stavu

Podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o hospodářských opatřeních“) a v návaznosti na § 29 odst. 4 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „krizový zákon“), v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným usnesením Vlády ČR č. 194 ze dne 12. 3. 2020 a za použití zmocnění § 21 odst. 5 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních,

ukládám

komu:
GW BUS a.s.
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.
ČSAD STTRANS a.s.
COMETT PLUS, spol. s r.o.
Štefl-tour Dačice s.r.o.
"Dopravní podnik Města Vlachovo Březí, s.r.o."
ICOM transport a.s.
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
České dráhy, a.s.
Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.
GW Train Regio a.s.

regulační opatření v dopravě

kterými se mění způsob řízení a organizace dopravy:

I. Veřejná linková doprava:
(1) Zakazuje se nástup předními dveřmi ve všech vozidlech zařazených do dopravní obslužnosti Jihočeského kraje.
(2) Cestující budou nastupovat a vystupovat druhými (případně dalšími) dveřmi, s tím, že toto opatření se nevztahuje na vozidla pouze s jedněmi dveřmi.
(3) Cestující nebudou odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením ve vozidle. Již zakoupené kupóny (jízdní doklady) nebudou cestující ve vozidle označovat.
(4) Dopravce zajistí označení předních dveří ve vozidle zákazem vstupu a přední ochranný prostor vozidla zabezpečí proti vstupu cestujících.

II. Městská hromadná doprava na území měst České Budějovice, Český Krumlov, Dačice, Jindřichův Hradec, Kaplice, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor, Třeboň, Vimperk:
(1) Zakazuje se nástup předními dveřmi ve všech vozidlech zařazených do dopravní obslužnosti Jihočeského kraje.
(2) Cestující budou nastupovat a vystupovat druhými (případně dalšími) dveřmi, s tím, že toto opatření se nevztahuje na vozidla pouze s jedněmi dveřmi.
(3) Cestující nebudou odbaveni řidičem (doplňkový prodej jízdních dokladů u řidiče je zrušen).
(4) Dopravce zajistí označení předních dveří ve vozidle zákazem vstupu a přední ochranný prostor vozidla zabezpečí proti vstupu cestujících.

III. Drážní doprava:
(1) Nařizuje se provést opatření k minimalizaci styku cestujících s personálem dopravce.
(2) Cestující nebudou odbaveni personálem dopravce ve vozidle.
Změna způsobu řízení a organizace dopravy se týká všech dopravců poskytujících výkony na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území Jihočeského kraje.
Ruší se režim zastávek na znamení, na každé obsluhované zastávce v Jihočeském kraji souprava či vozidlo zastaví, s tím, že je-li to technicky možné, dojde k dálkovému otevření dveří pro výstup a nástup cestujících.

Regulační opatření se vyhlašují na dobu od 24.03.2020 06:00 hod. do odvolání.

Odůvodnění

Důvodem k vyhlášení tohoto nařízení hejtmanky je ohrožení zdraví obyvatelstva v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky.

Poučení

Proti tomuto nařízení nelze podat odvolání.

Při úhradě nákladů spojených s použitím regulačního opatření, včetně zvýšených nákladů, které by právnické nebo podnikající fyzické osobě jinak nevznikly se postupuje podle ustanovení § 35 a 36 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Peněžní náhradu je povinen vyplatit orgán krizového řízení, který o omezení práva nebo uložení povinnosti rozhodl. Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od ukončení nebo zrušení krizového stavu, v jehož důsledku vznikl nárok na peněžní úhradu.

V případě nesplnění uložené povinnosti může být dle § 25a zákona o hospodářských opatřeních uložena pokuta až do výše 5.000.000, - Kč.

Na ukládání povinností dle tohoto nařízení se nevztahuje správní řád.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 24.3.2020

 

Ivana Stráská

hejtmanka Jihočeského kraje

Štítky