Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Národní zahájení Festivalu muzejních nocí 2021 v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích se pro letošní rok stalo hostitelem slavnostního národního zahájení Festivalu muzejních nocí, které se uskuteční v pátek 18. června 2021 od 18:00 hodin v hlavní historické budově Jihočeského muzea (Dukelská 1). Připraven je bohatý program pro všechny věkové kategorie nejen v budově muzea a jeho okolí, ale i na dalších místech ve městě. VSTUP JE ZDARMA!

Festival muzejních nocí 2021 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. s finanční podporou Ministerstva kultury, ve spolupráci s Asociací krajů ČR, Jihočeským krajem, Statutárním městem České Budějovice a Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích (příspěvkovou organizací Jihočeského kraje). Akce se koná pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby, primátora Statutárního města České Budějovice Ing. Jiřího Svobody a Asociace krajů ČR.

Kompletní program budějovické Muzejní noci a další informace najdete na webu Jihočeského muzea: https://www.muzeumcb.cz/program/doprovodne-akce/narodni-zahajeni-festivalu-muzejnich-noci-2021-v-jihoceskem-muzeu.html

Plakát k akci pak zde