Text na řeč

Nemocnice České Budějovice přesouvá odběrné místo k vyšetření na koronavirovou infekci

Českobudějovická nemocnice přesouvá od středy 9. září odběrné místo k vyšetření na COVID-19. Nově bude umístěno u patrového parkoviště pro veřejnost, které se nachází před hlavním vstupem do nemocnice. Odběrné místo bude otevřeno ve všední dny od 6:30 do 14:00 hodin. 

Situováno je za hlavním parkovištěm nemocnice v těsné blízkosti patrového parkoviště, vedle fitness centra Delfín. Příjezd osobním automobilem je ve stejném směru jako příjezd k hlavnímu vjezdu do nemocnice a je vyznačen zelenými šipkami. Parkování je po dobu 60 minut zdarma. Vzdálenost místa od autobusové zastávky umístěné před terminálem nemocnice je max. 5 minut. 

Nemocnice České Budějovice, a.s. mění odběrné místo z důvodu lepší dostupnosti, z důvodu nárůstu provedených odběrů, jejichž počet běžně přesahuje tři sta denně, a dále s ohledem na stavební činnosti, které budou v těsné blízkosti původního odběrného místa zahájeny v následujících týdnech. Nové odběrné místo svým uspořádáním umožní rychlejší odbavení osob indikovaných epidemiologickou službou nebo praktickým lékařem k provedení testu na COVID-19, přesto žádáme veřejnost o pochopení v případě většího nakupení čekajících.

Nemocnici České Budějovice, a.s. je páteřní nemocnicí jihočeského kraje a zajišťuje  a koordinuje péči o pacienty s prokázanou infekcí COVID-19 nebo s podezřením na ni. Více informací k testování naleznete na webu infekce.nemcb.cz.

Galerie