Text na řeč

Nemocnice Dačice ruší zákaz návštěv pacientů

Od soboty 15. srpna jsou opět povoleny návštěvy u pacientů LDN Nemocnice Dačice, a.s. Zákaz se ale nadále týká lidí s příznaky infekčního onemocnění, jakými jsou zvýšená teplota, rýma, kašel, bolest hlavy, kloubů a tak dále. Návštěvy se při příchodu musí nahlásit na sesterně. Musí mít nasazenou roušku na nose a ústech a při vstupu na oddělení (i odchodu) si vydezinfikovat ruce. U jednoho pacienta mohou být přítomny maximálně dvě osoby. 

Doporučujeme k případné návštěvě využít ostatních prostor oddělení – balkon, chodbu či hlavní schodiště, aby nedocházelo ke koncentraci osob na malém prostoru,“ dodává Miroslava Člupková, předsedkyně představenstva dačické nemocnice.

Oznámení s danými podmínkami návštěvy je vyvěšeno na internetových stránkách nemocnice.