Text na řeč

Nemocnice Strakonice - přítomnost třetí osoby u porodu

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. 16214/2020-1/MIN/KAN, které nabylo účinnosti dne 16. 4. 2020 v 00.00 hod., umožňuje Nemocnice Strakonice, a.s. přítomnost třetí osoby při porodu při splnění následujících podmínek:

  • třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti
  • díky stavebnímu uspořádání individuálních porodních pokojů bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami
  • třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu
  • třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19
  • třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje)