Text na řeč

Nemocnice Strakonice ruší centrální třídící místo. Triáž bude probíhat již na pracovištích

Centrální třídící místo pro pacienty směřující do strakonické nemocnice fungovalo v prostoru centrální recepce pavilonu operačních oborů od 2. 4. 2020. 

K 18. 5. 2020 jej Nemocnice Strakonice, a.s. s ohledem na příznivou epidemiologickou situaci ruší. 

Pacienti budou tříděni podle stratifikace rizika onemocnění novým koronavirem na jednotlivých pracovištích

„Prosíme pacienty, aby vždy bezprostředně po příchodu na příslušné zdravotnické pracoviště upozornili zdravotnický personál, pokud by splňovali některé z uvedených kritérií:“ doplňuje předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a.s. Tomáš Fiala.

Máte nebo měl jste v posledním týdnu tyto příznaky:
- zvýšenou teplotu nad 37 °C
- bolesti v krku
- kašel
- nevolnost, průjem
- dušnost
- ztráta čichu a/nebo chuti
- bolest břicha bez zvýšené teploty

Byl jste v posledních 14 dnech v kontaktu s osobou, o které víte, že
- má prokázanou infekci koronavirem

Byl jste v posledních 14 dnech v kontaktu s osobou, o které víte, že
- je pendler nebo je v nařízené karanténě nebo izolaci, ale není nemocná
 

Štítky