Text na řeč

Netolicko

Číslo
44
IČO
71164138

Netolicko


Spisová značka:  OLVV-správ. 157949/2016/lusk
Pořadové číslo:  44/DSOPT/2003
Název:   Netolicko
IČO:   711 64 138
Sídlo:   Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice
Vznik:   4. 4. 2003
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové:   

1. obec Babice
2. obec Hracholusky
3. obec Chvalovice
4. obec Lužice
5. obec Mahouš
6. obec Malovice
7. město Netolice
8. obec Němčice
9. obec Olšovice
10. obec Vitějovice
  
Předmět:   

a)
1) Všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území
2) při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti
3) Společný postup při řešení otázek protipovodňové ochrany
4) Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území 
5) Koordinace obecních a územních plánování v regionálním měřítku
6) Slaďování zájmů a činností místních samospráv a spol. ovlivňování výkonu st. správy v zájmovém území
7) Vytváření zmnožování a správa společného majetku svazku
8) Zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány st. správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.)
9) Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí
10) Propagace Svazku a jeho zájmového území
b) 
Za předmět činnosti svazku se považují i takové aktivity, které se z objektivních příčin netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy svazku jako celku. Pro naznačené akce a aktivity jmenuje shromáždění starostů odpovědné osoby, vybaví je příslušným pověřením a pověří je koordinací a účetnictvím a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.
c) 
Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.


Orgány svazku: 

shromáždění starostů
předseda svazku 
2 místopředsedové svazku 
administrativní pracovník
revizní skupina
 
Předseda svazku:

Předseda svazku obcí je statutárním orgánem svazku obcí. Řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními shromáždění starostů a jedná navenek jeho jménem. Jedná jménem svazku obcí se třetími osobami a podepisuje s tím související písemnosti za svazek obcí.

Předseda:  

Václav Vozábal bytem Hracholusky 41, 383 01 Prachatice       od 26. 10. 2016 dosud
Oldřich Petrášek bytem Tržní 504, 384 11 Netolice                        do 26. 10. 2016
 

Příloha – sbírka listin 

Stanovy ze dne 24. 3. 2003

Zakladatelská smlouva svazku obcí ze dne 24. 3. 2003