Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Netolicko

Netolicko

 • Název: Netolicko
 • Spisová značka: OLVV-správ. 157949/2016/lusk
 • Pořadové číslo: 44/DSOPT/2003
 • URL:
 • IČO: 71164138
 • Sídlo: Mírové náměstí 208, 38411 Netolice
 • Vznik: 04.04.2003
 • Zánik:
 • Den zrušení:
 • Právní důvod zrušení:
Členové:
 • Babice
 • Hracholusky
 • Chvalovice
 • Lužice
 • Mahouš
 • Malovice
 • Netolice
 • Němčice
 • Olšovice
 • Vitějovice

Předmět:

a)
1) Všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území
2) při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti
3) Společný postup při řešení otázek protipovodňové ochrany
4) Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území 
5) Koordinace obecních a územních plánování v regionálním měřítku
6) Slaďování zájmů a činností místních samospráv a spol. ovlivňování výkonu st. správy v zájmovém území
7) Vytváření zmnožování a správa společného majetku svazku
8) Zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány st. správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.)
9) Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí
10) Propagace Svazku a jeho zájmového území
b) 
Za předmět činnosti svazku se považují i takové aktivity, které se z objektivních příčin netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy svazku jako celku. Pro naznačené akce a aktivity jmenuje shromáždění starostů odpovědné osoby, vybaví je příslušným pověřením a pověří je koordinací a účetnictvím a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.
c) 
Svazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské a nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.


Orgány svazku:
shromáždění starostů
předseda svazku
administrativní pracovník
revizní skupina
2 místopředsedové


Vedení popis:

Předseda svazku obcí je statutárním orgánem svazku obcí. Řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními shromáždění starostů a jedná navenek jeho jménem. Jedná jménem svazku obcí se třetími osobami a podepisuje s tím související písemnosti za svazek obcí.


Vedení: array(1) { [0]=> string(5) "value" } array(1) { [0]=> string(5) "value" }
Funkce Příjmení Jméno Od Do Adresa
Aktuální předseda Vozábal Václav 26.10.2016 Stále ve funkci Hracholusky 41, 383 01 Prachatice
Předseda Petrášek Oldřich Není známo 26.10.2016 Tržní 504, 384 11 Netolice


Přílohy: