Text na řeč

Nová pravidla fungování krajského úřadu začnou platit ve čtvrtek 25. února. Místo ochranných roušek budou respirátory

Od čtvrtka 25. února začnou platit na Krajském úřadě Jihočeského kraje nová pravidla fungování. Jedná se o aktualizovanou verzi pravidel stávajících, vycházející ze současné situace v oblasti onemocnění covid-19. Stávající pravidla byla modifikována s ohledem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. února k nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Změna usiluje o kontinuitu postupů dosud uplatňovaných při ochraně zdraví veřejnosti, představitelů samosprávy i zaměstnanců úřadu.

Faktickou změnou je pak přechod z používání doposud respektovaných ochranných roušek na respirátory jako vyšší formu ochrany dýchacích cest.

Stávající doba úředních hodin zůstává zachována v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin. Nicméně stále platí, že krajský úřad dle usnesení vlády pokračuje v provozu s omezením osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy a dalšími externími osobami na nezbytně nutnou úroveň. Omezení spočívá především v nahrazení osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým ve všech případech, kdy je to možné. Dále pak příjmem veškerých dokumentů od veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny; vždy kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace. Na recepcích budov krajského úřadu jsou provedena organizační opatření zabraňující přímému kontaktu osob a jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření. 

Pravidla provozu KÚ JčK od 21. 2. 2021