Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Občanské průkazy

Pozor, končí platnost některých občanských průkazů!

Máte platný občanský průkaz? Zkontrolujte si ho. Letos totiž končí desetileté období od poslední hromadné výměny těchto dokladů. A protože je už první polovina roku za námi, bylo by dobré nenechávat výměnu dokladů na poslední chvíli a řešit ji co nejdřív. My na Ministerstvu vnitra jsme na to připraveni, snažíme se Vám, našim klientům, poskytovat kvalitní služby. Tedy i včas informovat o tom, co je třeba.

Občanské průkazy vydávají všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze pak úřady městských částí Prahy 1 až 22. Lidé tak nemusí žádat pouze v místě trvalého pobytu, ale mohou si doklad prokazující jejich totožnost vyřídit například i tam, kde pracují nebo studují. Adresy pracovišť ve vašem kraji, která mají vyřizování žádostí a předávání hotových občanských průkazů na starosti, jsou následující:

 • České Budějovice - Jeronýmova 1
 • Český Krumlov - Horní Brána-Kaplická 439
 • Jindřichův Hradec - Janderova 147/II
 • Písek - Budovcova 207/6
 • Prachatice - Velké náměstí 3
 • Strakonice - Smetanova 533
 • Tábor - Husovo nám. 2938
 • Trhové Sviny - Žižkovo nám. 32
 • Týn nad Vltavou - Náměstí Míru 2
 • Kaplice - Náměstí 70
 • Dačice - Palackého nám. 1
 • Třeboň - Palackého nám. 46
 • Milevsko - Nám. E. Beneše 420
 • Vimperk - Steinbrenerova 6
 • Blatná - Tř. T.G. Masaryka 1520
 • Vodňany - Náměstí Svobody 18
 • Soběslav - Nám. Republiky 59

Občanský průkaz si lze vyměnit pouze osobně. Během procesu vydání se přímo na místě totiž pořizuje fotografie, která se stane součástí občanského průkazu a zajišťuje podpis. Nosit s sebou tzv. průkazovou fotografii tedy už není třeba, pořídí ji pomocí kamery pracovník úřadu. Obecně doporučujeme, aby si lidé o nový občanský průkaz požádali 30 - 60 dnů před koncem platnosti. Platí přitom povinnost každého z nás požádat si o nový průkaz nejpozději do 15 pracovních dnů, po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti. Nový doklad se vydává do 30 dnů ode dne podání žádosti. Pro občany starší 15 let je výměna občanského průkazu s ohledem na jeho končící platnost zdarma.

Více informací najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR ZDE

Jak je to s cestovními doklady pro děti


Změny v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů

1. ledna 2016 má nabýt účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Pro lepší informovanost občanů byly zpracovány následující letáky.

 Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?

 Žádáte o zprostředkování kontaktu?

 Změny v souvislosti s novelou zák. o OP

 Změny v souvislosti s novelou zák. o CP