Text na řeč

Ochranné prostředky pro pracovníky v rizikovém prostředí, dezinfekce do obcí

Po zabezpečení ochranných prostředků zdravotnickým a sociálním zařízením v kraji, se po překonání jejich kritického nedostatku dostalo také na vybavení zaměstnanců čistíren odpadních vod a odpadového hospodářství. Také oni totiž pracují v rizikovém prostředí a jsou vystaveni zvýšenému riziku nákazy. Díky dodání ochranných prostředků nakoupených Jihočeským krajem proběhla již v minulém týdnu distribuce respirátorů, rukavic a brýlí na celkem 420 čistíren odpadních vod.

Dnes byly opět na obce s rozšířenou působností rozvezeny ochranné prostředky pro 20 firem nakládajících s odpadem a  6 450 litrů dezinfekce pro obce na jihu Čech. Prostřednictvím obcí s rozšířenou působností  proběhne v těchto dnech distribuce cca 9,5 tisíce respirátorů, 7 400 roušek, 884 párů rukavic a 420 ochranných brýlí konečným příjemcům. Obcím s rozšířenou působností děkujeme za spolupráci a nejen při distribuci, děkujeme hasičům, kteří pomáhají s rozvozem z krajského skladu a poděkování patří i všem starostům za jejich práci.

Štítky