Text na řeč

Očkování praktickými lékaři – 13. týden

Jihočeský kraj obdržel pro 13. týden 600 dávek Astra Zeneca. Dále bude k dispozici 200 dávek Astra Zeneca původně určenou pro jinou cílovou skupinu. Ve 13. týdnu tak bude pro VPL celkově k dispozici 800 dávek Astra Zeneca. Při rozdělování vycházíme z tabulky Ministerstva zdravotnictví se všemi praktickými lékaři v našem kraji, kteří registrují své pacienty do ISIN-OČKO a obsahuje data stažená z ISIN (Informační systém infekčních nemocí) k pondělnímu ránu. Každý kraj tabulku rovněž obdrží v daný den. 
Rozdělování bylo provedeno tak, že očkovací látku obdrží ordinace VPL, které: 

  • nebyly doposud vůbec podpořeny a mají registrované seniory 80+, 
  • jsou vzdálené a hůře dostupné do nejbližšího OČKA z důvodu dopravní obslužnosti,
  • při rozdělování bylo přihlíženo k počtu registrovaných seniorů 80+ u VPL a počtu již naočkovaných.

Celkově je očkovací látka připravena pro 47 ordinací praktického lékaře.

Pro 14týden není známa dodávka očkovací látky Astra Zeneca do Jihočeského kraje. 
 

Štítky