Text na řeč

Očkování proti covid-19 v Jihočeském kraji

Základní informace k očkování

Stav proočkovanosti proti Covid-19 v Jihočeském kraji 

Stav proočkování v Jihočeském kraji k 13. 10. 2021

Očkování bez registrace v Jihočeském kraji

Zájemci o očkování bez předchozí registrace najdou aktuální informace a termíny na stránkách jihočeských nemocnic, které zajišťují očkování v Jihočeském kraji. K očkování v Českých Budějovicích se využívá očkovací látka Janssen od firmy Johnson&Johnson, očkovací místa  v jednotlivých okresních městech pak očkují zájemce bez registrace očkovací látkou Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech. 

Samoplátce bez registrace na OČKU České Budějovice neočkují. V případě vakcíny Janssen (Johnson&Johnson) je očkování možné pro osoby starší 18 let. 

K očkování je nutné si připravit občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny, na místě pak zájemci vyplní informovaný souhlas a dotazník očkování. Možnost očkování bez registrace u dětí ve věku 12 – 15 let je limitována přítomností pediatrů na očkovacím místě.

Proč se nechat očkovat?

Proč se nechat očkovat proti nemoci Covid-19 včetně posilovacích dávek?

Proč se nechat očkovat posilovací dávkou?   

Informace – posilovací dávka 

Odpovědi na nejčastější dotazy k očkování proti nemoci Covid-19 

Očkování v Jihočeském kraji

Očkování budou zajišťovat praktičtí lékaři pro dospělé a praktičtí lékaři pro děti a dorost, kteří mají dostupné očkovací látky. Praktičtí lékaři mohou provádět základní očkovací schéma, tedy podání 1 nebo 2 dávek dle typu očkovací látky, a zároveň provádějí aplikaci posilující neboli 3. dávky. 

Povoz velkokapacitních očkovacích center byl v Jihočeském kraji ukončen ke dni 30.09.2021. Jako doplňující očkovací síť je v každé jihočeské nemocnici zřízeno očkovací místo. Jejich přehled najdete na stránkách MZ ČR viz https://ockoreport.uzis.cz/

Očkovací portál občana s možností tisku certifikátu po očkování

Certifikát po naočkování

Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ČR vytvořil Očkovací portál občana ocko.uzis.cz, kde si každý občan může velmi jednoduchým způsobem ověřit záznam o provedeném očkování proti onemocnění covid-19. Současně si zde může zobrazit a stáhnout certifikát o provedeném očkování. 

Dle Mimořádného opatření MZ ČR je osobě, u které bylo dokončeno očkování vystaven a předán certifikát o očkování v případě, že o něj požádala. Certifikát si může občan stáhnout i sám ze stránek ÚZIS. V současné době je certifikát z ISIN již elektronicky zasílán očkovaným osobám na e-mailové adresy, které uvedly v registraci k očkování (pokud tak učinily). 

Odkazy na stránky ÚZIS: 
https://ocko.uzis.cz/Account/Prihlaseni?ReturnUrl=%2F 

Centrální rezervační systém: Návod pro zájemce o očkování

Tento dokument obsahuje návod pro zájemce o očkování o tom, jak se úspěšně registrovat k očkování a jak po vyzvání k rezervaci provést výběr konkrétního termínu k provedení očkování. Zároveň obsahuje řešení situací souvisejících například se změnou vybraného očkovacího místa, zrušením nebo přesunem prvního či druhého termínu očkování, využití asistenčních služeb apod.

Návod pro zájemce o očkování