Text na řeč

Od 1. září 2020 na Krajský úřad Jihočeského kraje opět s rouškou

Od zítřka, tedy od úterý 1. září, mějte při návštěvě Krajského úřadu Jihočeského kraje opět nasazenou roušku. Tato povinnost platí pro všechny občany, kteří úřad přijdou. Nařízení bylo vydáno jako reakce na jednání Bezpečnostní rady Jihočeského kraje ze dne 31. 8. 2020 a na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. j.: MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN ze dne 24. 8. 2020.

Pro krajský úřad ředitel krajského úřadu stanoví: Povinnost používání ochranných osobních prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání přenosu kapének ve všech veřejnosti přístupných vnitřních prostorách úřadu. Tato povinnost platí pro veřejnost i pro všechny zaměstnance úřadu při kontaktu s veřejností a při pohybu ve vnitřních prostorách budov krajského úřadu (chodby, jednací místnosti, jídelna apod.) Při práci na pracovištích (v kancelářích) bez přítomnosti veřejnosti není používání ochranných osobních prostředků dýchacích cest povinné. 

V budově krajského úřadu se tak znovu objeví stojany pro dezinfekci rukou a bude prováděna pravidelná a pečlivá desinfekce. Úředníci budou při osobním styku s občany využívat oddělovací bariéry. Hygienické zásady platí i při konzumaci jídel v závodní jídelně.