Text na řeč

Odběrová místa pro samoplátce v Jihočeském kraji

Odběrová místa v Jihočeském kraji pro vyšetření na Covid-19 naleznete zde. Uvedená tabulka je aktuální ke dni 12.08.2020. Z důvodu, že se údaje mohou měnit, je nutné sledovat webové stránky poskytovatelů zdravotních služeb, kteří testování provádějí.

Pro informace k cestám do zahraničí a přijímaným opatřením doporučujeme sledovat webové stránky Ministerstva zahraničních věcí České republiky - www.mzv.cz.

Další informace naleznete na stránkách MZ ČR koronavirus.mzcr.cz.

 

Štítky