Text na řeč

Odběrové místo Nemocnice Strakonice bude testovat zájemce z řad přeshraničních pracovníků

Pendleři, kteří potřebují potvrzení, že byli testováni na Covid-19, budou moci pro test využít Odběrové místo Nemocnice Strakonice, a.s. Testování probíhá na vlastní náklady, a to na základě předem uhrazeného poplatku ve výši 2600 korun. 

Dle nařízení Vlády ČR s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu je umožněn vstup na území České republiky těm přeshraničním pracovníkům, kteří se prokáží potvrzením vydaným lékařem nebo orgánem ochrany veřejného zdraví potvrzující, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než čtyři dny,“ uvádí předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a.s. Tomáš Fiala.

Přístup k odběrové místnosti strakonické nemocnice bude umožněn skrz takzvaný technický vjezd do areálu nemocnice v ulici MUDr. Hradeckého. Vše bude přehledně značeno. Provozní doba odběrová místa je v pondělí až pátek od 7.30 do 14 hodin, o víkendech od 9 do 11 hodin.

Poplatek lze zaplatit:
a) převodem na účet nemocnice 199127585 / 0300 (ČSOB Strakonice), variabilní symbol: rodné číslo, do zprávy pro příjemce uvést: COVID - pendler
b) přímo v pokladně na ředitelství Nemocnice Strakonice, a.s. hotově nebo kartou (pondělí - pátek - 7:30 - 14:00)

„Před odběrem se musí klient prokázat dokladem o zaplacení (například výtiskem z internetového bankovnictví),“ upozorňuje Fiala. „Výsledek vyšetření obdrží klient SMS zprávou a elektronicky na svou e-mailovou adresu. S výsledkem se může za účelem vystavení lékařského potvrzení obrátit na svého praktického lékaře nebo orgán ochrany veřejného zdraví (hygienickou stanici).“

Štítky