Text na řeč

Okresní nemocnice v kraji ruší plánované medicínské výkony. Platí úplný zákaz návštěv

S účinností od 17. 3. 2020 ruší okresní nemocnice Jihočeského kraje všechny plánované operace a omezuje ambulantní výkony i vyšetření, u kterých je to medicínsky bezpečné.

„Na základě rozhodnutí vlády bude opatření zrušení veškerých plánovaných výkonů platné po dobu trvání nouzového stavu, tj. do 11. dubna 2020. Zastavujeme zároveň objednávání nových pacientů k těmto procedurám,“ dodal člen představenstva holdingu Jihočeské nemocnice, a.s. Michal Čarvaš.

„Pacienti, kterých se tato opatření týkají, budou o tomto informováni. Stejně jako jim bude sdělen náhradní termín bezprostředně po obnovení standardního provozu. Opatření se netýká léčby akutních onemocnění a onemocnění, jejichž odklad by mohl vést k poškození zdraví pacientů (např. onkologická léčba)", upřesnila předsedkyně představenstva holdingu Jihočeské nemocnice, a.s. , Zuzana Roithová.

U pacientů, kteří jsou již k uvedeným procedurám přijati k hospitalizaci, se naplánovaný výkon provede. Zároveň je vyhlášen úplný zákaz návštěv na všech odděleních. Výjimku povoluje primář oddělení nebo jeho zástupce. O přítomnosti otce u porodu bude rozhodováno individuálně. 

Prosíme pacienty, aby při vstupu do nemocnice nebo ordinace nahlásili všechny skutečnosti související s jejich zdravotním stavem, pobytem v rizikových zemích nebo kontaktem s nemocnými, které by mohly mít souvislost s nemocí COVID-19. 

Děkujeme za ohleduplnost k ostatním pacientům a zdravotníkům a za respektování dalších opatření, které budou v jednotlivých nemocnicích zaváděny.
 

Štítky