Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Omezení úředních hodin Krajského úřadu Jihočeského kraje pro veřejnost nadále trvají

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 20. listopadu č. 1202 o přijetí krizového opatření jsou nadále úřední hodiny Krajského úřadu Jihočeského kraje v týdnu stanoveny tak, jak bylo určeno ode dne 12. října 2020, tzn.: pondělí 8–13 hodin, středa 11–16 hodin.

Krajský úřad podle citovaných usnesení vlády pokračuje v provozu s omezením osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy a dalšími externími osobami na nezbytně nutnou úroveň. Omezení spočívá především v nahrazení osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem ve všech případech, kdy je to možné. Dále pak příjmem veškerých dokumentů od veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny; vždy kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace. Na recepcích budov krajského úřadu jsou provedena organizační opatření zabraňující přímému kontaktu osob; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření.

Toto rozhodnutí je účinné od 23. listopadu 2020 do 12. prosince 2020, jak určila vláda České republiky.
 

Štítky