Text na řeč

ONLINE PRŮZKUM – rizika povodní z přívalových srážek

V průběhu února 2020 je v rámci projektu RAINMAN CE 968 na webové adrese https://surveys.iu-info.de/986562?newtest=Y&lang=cs prováděn on-line průzkum zaměřený na pilotní činnosti projektu (zejména lokality Lipí, Písek, Popelín, Strakonice), zapojení zúčastněných stran v pilotních činnostech a přínos vyvinutých nástrojů a metod k lepšímu zvládání rizik povodní z přívalových srážek. 

Projekt RAINMAN se zabývá vývojem nástrojů a metod pro vytipování rizikových oblastí a návrhem opatření pro zmírnění škod spojených s přívalovými srážkami a bleskovými povodněmi. Jeho cílem je vytvoření předpokladů pro zmírnění ztrát způsobených přívalovými srážkami v zastavěném i nezastavěném území.

Dotazník může vyplnit i ten, kdo není přímo zapojen do pilotních činností projektu – v tomto případě je dotazník orientován zejména na využitelnost vyvinutých nástrojů v projektu RAINMAN a problematiku povodňové ochrany obecně. Doba potřebná k vyplnění dotazníku je cca 10 – 15 minut. Těšíme se na Vaše odpovědi!

Podrobnější informace o celém projektu lze nalézt ZDE.

Rainman - logo