Text na řeč

Pavel Pavel se sejde se zástupci Muzea Kon-Tiki a Institutu Thora Heyerdahla

Ve dnech 13. – 15. listopadu 2019 se zúčastní Ing. Pavel Pavel společně se slovenským sochařem Bohušem Kubinským cesty do Osla, kde se uskuteční bilaterální setkání se zástupci Muzea Kon-Tiki (Oslo) a Institutu Thora Heyerdahla (Lavrik). Na tomto setkání budou projednány možnosti spolupráce na připravovaném projektu, v rámci něhož by mělo (kromě jiného) vzniknout i umělecké dílo – monumentální socha připomínající odkaz norského etnografa a cestovatele Thora Heyerdahla. 

Technik a experimentální archeolog Ing. Pavel Pavel se v 80. letech 20. století v tehdejším Československu věnoval záhadě transportu kamenných soch Moai umístěných na Velikonočním ostrově, a svou teorii v roce 1986 – na pozvání Thora Heyerdahla – přímo na Velikonočním ostrově úspěšně ověřil.

Setkání se uskuteční díky grantu ze zemí EHP a Norska 2004 – 2021, konkrétně z výzvy pro bilaterální vztahy na vytvoření a rozvoj partnerství: Podnikání v kultuře, kulturní dědictví a kulturní spolupráce – komponent umění. Výzva CLTVF02 je realizovaná v rámci programu Kultura Úřadu vlády Slovenské republiky.