Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Počet nemocných s COVID-19 se v Jihočeském kraji ve středu zvýšil o čtyři na celkových 104, první tři Jihočeši se uzdravili

V Jihočeském kraji zaznamenali ve středu hygienici čtyři nové případy nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Celkový počet nemocných s diagnózou COVID-19 se tak ke středeční 18. hodině v regionu zvýšil na 104. Po jednom novém případu přibylo na Strakonicku, Prachaticku, Písecku a Jindřichohradecku. První tři Jihočeši se uzdravili.

Za uplynulých 24 hodin vyšetřily laboratoře v regionu 402 nových suspektních vzorků od osob, u nichž lékaři vyslovili podezření na možné onemocnění COVID-19. Pozitivní byly čtyři vzorky. „Jednalo se o kontakty s již dříve pozitivně testovanými osobami ve zdravotnickém zařízení i mimo zdravotnické zařízení a  kontakt s příbuzným, pracujícím v Praze. V jednom případě šlo o pracujícího v Německu. To znamená, že tyto osoby již byly většinou v karanténě,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., s tím, že nejlepší zprávou pro Jihočechy jsou ve středeční statistice KHS první tři uzdravení.

K středeční 18. hodině bylo podle verifikovaných dat KHS v regionu mezi nemocnými 61 žen a 43 mužů „Sedmadvacet nemocných má trvalé bydliště na Strakonicku. Jednadvacet jich je z Českokrumlovska, sedmnáct z Českobudějovicka, patnáct z Prachaticka, čtrnáct z Táborska, šest z Písecka a čtyři z Jindřichohradecka,“ konstatovala zástupkyně epidemioložky KHS Jihočeského kraje MUDr. Gabriela Žampachová. Mezi nemocnými jsou tři děti, jeden nemocný je v kategorii od 15 do 19 let. V produktivním věku 20 až 64 let je 72 pozitivních případů a celkem 28 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech indikováno k vyšetření už celkem 4308 osob. V povinné karanténě se k úterní 18. hodině nacházelo 1059 Jihočechů. Hygienici proto opakovaně apelují na striktní dodržování nařízených karanténních opatření. „Jedině přísnou izolací lze snížit možnost vzniku kontaktních onemocnění na minimum,“ zdůraznila MUDr. Žampachová. Pro potřeby veřejnosti zřídila Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje pohotovostní informační službu na telefonních číslech 736514386 a 731428577, kde se občané mohou ptát na problematiku nového koronaviru.

V souvislosti s preventivními opatřeními zavedenými v průběhu nouzového stavu kvůli šíření nákazy COVID-19 KHS upozorňuje veřejnost také na nutnost změny rutinních postupů při nakládání s domácími odpady. Podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) by například zmiňované domácnosti s osobami v karanténě či prokázaným onemocněním neměly třídit odpad. „Považuji za velmi důležité upozornit na potřebu obezřetného nakládání s odpady v rodinách, kde jsou pozitivní osoby nebo osoby v karanténě, těch je v našem kraji momentálně na 1100.  Ministerstvo životního prostředí vydalo leták, který je ke stažení i na našem webu. Jde o to, že i odpad jako jsou použité roušky, respirátory, rukavice ale hlavně kapesníky může být infekční. Důležité proto je v těchto domácnostech veškerý odpad netřídit, ale ukládat do masivnějších plastových pytlů na odpadky a pytle vždy po dni zavázat, ošetřit na povrchu dezinfekcí a teprve potom ukládat do kontejnerů na směsný komunální odpad. Po manipulaci je důležité umýt a vydezinfikovat si ruce. Ideální variantou pro použité prostředky a kapesníky je jejich spálení, pokud je to technicky možné,“ doplnila šéfka jihočeských hygieniků Kvetoslava Kotrbová.

Podrobný návod, jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie lze nalézt na webových stránkách KHS Jihočeského kraje: https://www.khscb.cz, které obsahují i ucelený a pravidelně aktualizovaný přehled o vývoji nákazy COVID – 19 v regionu. Celostátní data pak nabízejí webové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19. Ve zveřejňovaných statistikách aktuálního počtu onemocnění COVID-19 dochází mezi webovými stránkami Ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic k mírným odlišnostem. Ty jsou dány použitou metodikou: Zatímco MZ uvádí aktualizované údaje z průběžných hlášení nových případů pozitivity u osob s trvalým pobytem v Jihočeském kraji od všech vyšetřujících laboratoří, KHS zveřejňují nové případy v regionu a to po jejich verifikaci.

Podle večerních údajů MZ bylo pozitivně testováno celkem 106 osob s trvalým bydlištěm v Jihočeském kraji. Ten v relativních číslech eviduje výskyt 16,54 případů na sto tisíc obyvatel regionu. To bylo nejméně ze všech regionů ČR.   

Aktuální situace k výskytu koronaviru v Jihočeském kraji - údaje k 1. 4. 2020

Počet potvrzených případů v kraji        104    (denní přírůstek    +4)
Počet osob indikovaných k testování   4308
Počet dnes testovaných vzorků           402
Počet karantén                                    1059
Kumulativní počet vyléčených:                  3

Pozitivní případy v regionu po okresech:

Strakonicko              27    (denní přírůstek    +1)
Českokrumlovsko    21    (denní přírůstek    0)
Českobudějovicko   17    (denní přírůstek    0)
Prachaticko             15    (denní přírůstek    +1)
Táborsko                 14    (denní přírůstek    0)
Písecko                     6    (denní přírůstek    +1)
Jindřichohradecko    4    (denní přírůstek    +1)

Nemocní podle pohlaví:
Ženy            61
Muži            43

Nemocní podle věku:
0-5 let:            1
10-14 let:        2
15-19 let:        1
20-24 let:        8
25-64 let:        64
65+  let:        28
 

01.04.2020 Bc. David Hocke