Text na řeč

Podkletí

Číslo
39
IČO
70861498

Podkletí

Spisová značka:  OLVV-správ. 19201/2004/lusk
Pořadové číslo:  39/DSOCK/2004
Název:   Podkletí
IČO:   708 61 498
Sídlo:   Náměstí 35, 382 03 Křemže
Vznik:   8. 9. 2000
Zánik: 
Den zrušení:
Právní důvod zrušení:


Členové: 

 1. Obec Brloh
 2. Obec Holubov
 3. Městys Křemže
 4. Obec Nová Ves
 5. Obec Srnín
 6. Obec Zlatá Koruna

 

Předmět: 

 1. Prosazování zájmů sdružení i jednotlivých obcí při řešení rozvoje infrastruktury, výstavby veřejně prospěšných zařízení, řešení dopravní obslužnosti a odpadového hospodářství.
 2. Podpora podnikání ve vymezeném území.
 3. Rozvoj společných tradic, společenského dění, kultury a sportu.
 4. Úsilí o zkvalitnění školství, zdravotnictví, služeb a životního prostředí
 5. Zřizování podnikatelských a nepodnikatelských subjektů určených k dosahování cílů a záměrů sdružení.
 6. Za předmět činnosti sdružení se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů týkají jen jedné členské obce, pokud korespondují se zájmy sdružení jako celku.
 7. Propagace sdružení a jeho členských obcí.
 8. Ostatní výše nespecifikované společné zájmy


Orgány svazku

Rada starostů
Předseda
Místopředseda
Revizní skupina
 
Předseda svazku: 

Předseda je statutárním orgánem svazku. Řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními a zastupuje svazek navenek.

Předseda:  

Ing. Josef Troup, bytem Lomená 373, Křemže   od 8. 9. 2000 dosud

Místopředseda 
    
 

Příloha – sbírka listin

Stanovy ze dne 17. 2. 2000

Zakladatelská smlouva ze dne 17. 2. 2000

Dodatek stanov ze dne 15. 1. 2001