Text na řeč
Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Podkletí

Podkletí

 • Název: Podkletí
 • Spisová značka: OLVV-správ. 19201/2004/lusk
 • Pořadové číslo: 39/DSOCK/2004
 • URL:
 • IČO: 70861498
 • Sídlo: Náměstí 35, 38203 Křemže
 • Vznik: 08.09.2000
 • Zánik:
 • Den zrušení:
 • Právní důvod zrušení:
Členové:
 • Brloh
 • Holubov
 • Křemže
 • Nová Ves
 • Srnín
 • Zlatá Koruna

Předmět:
 1. Prosazování zájmů sdružení i jednotlivých obcí při řešení rozvoje infrastruktury, výstavby veřejně prospěšných zařízení, řešení dopravní obslužnosti a odpadového hospodářství.
 2. Podpora podnikání ve vymezeném území.
 3. Rozvoj společných tradic, společenského dění, kultury a sportu.
 4. Úsilí o zkvalitnění školství, zdravotnictví, služeb a životního prostředí
 5. Zřizování podnikatelských a nepodnikatelských subjektů určených k dosahování cílů a záměrů sdružení.
 6. Za předmět činnosti sdružení se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů týkají jen jedné členské obce, pokud korespondují se zájmy sdružení jako celku.
 7. Propagace sdružení a jeho členských obcí.
 8. Ostatní výše nespecifikované společné zájmy

Orgány svazku:
předseda svazku
místopředseda svazku
revizní skupina
rada starostů


Vedení popis:

Předseda je statutárním orgánem svazku. Řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními a zastupuje svazek navenek.


Vedení: array(1) { [0]=> string(5) "value" }
Funkce Příjmení Jméno Od Do Adresa
Aktuální předseda Troup Josef 08.09.2000 Stále ve funkci Lomená 373, Křemže


Přílohy: