Text na řeč

Výzva pro české podnikatele se zájmem o obchod v Kanadě a Indočíně

Výzva pro české podnikatele se zájmem o obchod v Kanadě a Indočíně

Jihočeský kraj přichází za místními podnikateli s informací o potenciálu Kanady a Indočíny."Čeští podnikatelé mají možnost prosadit se na kanadském a vietnamském trhu, který je lačný po českých produktech a know-how", shodují se Jerry Jelínek, honorární konzul ČR v Kanadě, a Pavel Studík, poradce Hospodářského výboru Parlamentu ČR. Na setkání nazvaném Podnikatelské možnosti v Kanadě a Indočíně tento týden v Českých Budějovicích oba konkretizovali obchodní příležitosti ve Vietnamu a v Kanadě v provincii Alberta.

Po Saúdské Arábii má Alberta nejbohatší zásoby ropy na světě a příležitosti k podnikání jsou podle Jelínka obrovské ve všech možných oblastech souvisejících právě s těžbou ropy (20.000 vrtů ročně, každý vrt dlouhý cca 2 km), plynu, zemědělstvím, lesnictvím, ale i v životním prostředí (nutná rekultivace krajiny poničené těžbou) a cestovním ruchu. Navíc již od roku 2007 má Jihočeský kraj podepsané Memorandum o spolupráci s městem Lethbrigde právě v Albertě.

Pro obchodování s Vietnamem se skrývá potenciál v provinciích DAK LÁK (druhý největší producent kávy na světě, zemědělství, agroprůmysl), LÂM -ÔNG (lesní hospodářství) a BINH THUÂN (region u moře, turistika, rybolov). ?Kromě zprostředkování přímých kontaktů je důležitá naše pomoc zejména na politické oficiální úrovni, protože samostatně přijíždějící podnikatel naráží hned od začátku na bariéru korupce", vysvětluje Pavel Studík.

Zájemci o bližší informace mohou kontaktovat oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce Krajského úřadu Jihočeského kraje nebo Českou agenturu na podporu obchodu CzechTrade, která má kanceláře mimo jiné také přímo v Albertě a v Hong Kongu.

Kontakty:

Pavel Šimánek
CzechTrade, zast. pro JČ kraj
m. 724 613 802
t. 387 699 318
fax 387 318 431
pavel.simanek@czechtrade.cz
Husova 9 | České Budějovice | 370 01
www.czechtrade.cz 
http://exporters.czechtrade.cz